Senj: 80 tisuća kuna za sufinanciranje troškova dječjeg vrtića roditeljima s 2 i više djece

Grad Senj je na svojoj službenoj internetskoj stranici objavio kako je u gradskom Proračunu za 2019. godinu, za potpore podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću Travica Senj dosad osiguran najveći iznos od 80.000,00 kuna.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Travica Senj je tako predložilo da roditelj ili skrbnik koji u istoj godini u vrtić upisuje dvoje ili više djece, na trenutni iznos troškova vrtića od 660,00 kuna, ostvari pravo na popust od 40% za drugo upisano dijete, a za treće i svako sljedeće upisano dijete popust od 60 posto.

Nadalje, roditelj ili skrbnik koji ima troje ili više djece, a samo je jedno upisano u vrtić, za to dijete upisano u vrtić ostvaruje popust od 50% na cijenu vrtićke usluge.

Grad Senj je ove godine predvidio i podmirivanje vrtićkih troškova za dijecu samohranih roditelja nepovoljnog socijalnog statusa. Trenutno Grad u 100 postotnom iznosu sufinancira troškove vrtića za troje djece.

Grad ove godine dijeli i naknade za novorođenčad odnosno 1.000,00 kuna prvo rođeno dijete, 2.000,00 kuna za drugo te 20.000,00 kuna za treće i svako sljedeće rođeno dijete. Iz gradskog Proračuna je za ove svrhe osigurano 240.000,00 kn.

Podsjetimo, istraživanje našeg portala pokazalo je kako je u Hrvatskoj smještaj u vrtićima najjeftiniji u Komiži, Čabru, Ninu i Otočcu dok gradovi Umag, Belišće, Vrlika i Obrovac jedini osiguravaju besplatne vrtiće za svu svoju djecu. (gradonačelnik.hr/L.U.)