Šibenik zaposlio 10 osoba na javim radovima na 6 mjeseci - osigurana plaća od 4,3 tisuće kuna kao i putni troškovi

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) je Gradu Šibeniku je ranije ove godine odobrio zapošljavanje i financiranje plaća u 100-postotnom iznosu za 10 osoba na poslovima javnih radova u trajanju od 6 mjeseci.

Prihvatljive ciljane skupine za ovaj program zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) su bili stariji od 50 godina, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe romske nacionalne manjine, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelja, ostale posebne skupine i osobe kategorizirane kao teže zapošljive.

"Grad Šibenik već godinama aplicira na javne pozive programa zapošljavanja osoba u javnim radovima i nastojimo na ovim društveno korisnim radovima zaposliti maksimalno dopušten broj radnika. Ove godine ih na 6 mjeseci zapošljavamo dopuštenih deset. Za početak smo ih raspodijelili na Vidike, Crnicu, Zaton, Danilo i Perković, gdje će im zadatke dodjeljivati predsjednici tih gradskih četvrti i mjesnih odbora, koji su i službeno iskazali potrebu za javnim radovima", kazao nam je zamjenik gradonačelnika Šibenika mr.sc. Danijel Mileta.

Poslovi koji mogu biti obuhvaćeni radnim zadacima u sustavu ovih javnih radova su pregled terena radi sprječavanja nastanka divljih deponija otpada, razrada potrebnih aktivnosti na uklanjanju nepropisno odloženog otpada, uklanjanje odloženog otpada i njegovo selektiranje, raščišćavanje terena, uređenje terena uklanjanjem agresivne vegetacije, aktivnosti oko uređenja nasada u parku, radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture - košnja zelenih površina, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova ili uklanjanje vegetacije koja onemogućava nesmetan prolaz nerazvrstanim cestama - čišćenje i održavanje šumskih i protupožarnih putova, pješačkih i biciklističkih staza i prilaznih cesta, održavanje plaža, održavanje mjesnih groblja i dograđivanje urušenih suhozida.

Za ove radove je predviđena minimalna bruto plaća u iznosu od 4.368,75 kn, a putni troškovi će biti pokriveni u koliko zaposlenik ima više od 2 kilometra od adrese stanovanja do mjesta rada na način da će mu biti pokriven trošak mjesečne karte javnog prijevoza. U mjestima gdje možebitno ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, zaposleniku će biti isplaćen trošak u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kuna mjesečno. (Grad Šibenik)