Šibenik: Grad prodaje svoje dionice NK Šibenika

Početkom prosinca 2017.g. bit će objavljen Javni poziv za  prikupljanje ponuda za kupnju dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika.

 

 Predmet  poziva je prodaja 297.056 dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik  s.d.d., u vlasništvu Grada Šibenika, nominalne vrijednosti 59.411.400,00 kuna, a što iznosi 95,49 % temeljnog kapitala, za početnu cijenu od 100.000,00  kuna.

 

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja bit će najviša ponuđena cijena izražena u kunama pod uvjetom da je ponuditelj ispunio sve uvjete iz Javnog poziva.

 

'Sam natječajni postupak trajat će 8 dana od dana objave u medijima i na web stranicama Grada Šibenika. Cilj nam je da zainteresirane stranke i prije raspisivanja javnog natječaja za kupnju dionica Kluba imaju dovoljno vremena za prikupljanje potrebne dokumentacije za nadmetanje, odnosno analizu stanja u HNK Šibenik s.d.d., ukoliko stranke za tim iskažu interes.', rekao je Slobodan Tolić, pročelnik za financije Grada Šibenika.

 

 Podaci o poslovanju HNK Šibenik  mogu se dobiti u sjedištu Društva, Bana Josipa Jelačića 9a, Šibenik, uz prethodno potpisanu Izjavu o čuvanju tajnosti podataka.

 

Na Javnom pozivu moći će sudjelovati sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe strani državljani, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i strane pravne osobe.

Ponuditelji koji sudjeluju na Javnom pozivu  dužni su  uplatiti jamčevinu u visini 100.000,00 kn  u Proračun Grada Šibenika. Jamčevina koju ponuditelji polože, a čije ponude ne budu  prihvaćene, vratit će se ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja postupka po donošenju Odluke o odabiru. (Grad Šibenik)