Šibenik: Osigurano 60 tisuća eura za edukativne aktivnosti o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama

Zbog važnosti klimatskih promjena koje su svakim danom sve izraženije, Grad Šibenik aktivno se uključio u edukaciju građana s ciljem informiranja i podizanja svijesti o očuvanju okoliša i klimatskim promjenama, uz podršku i angažman snažnog kulturnog i umjetničkog sektora grada.

Klimatske promjene najvećom su mjerom uzrokovane ljudskim aktivnostima i predstavljaju jedan od najvećih izazova današnjice. Upravo iz tog razloga, nužna je suradnja i djelovanje na globalnoj razini kako bismo očuvali okoliš i osigurali kvalitetan život u budućnosti. 

Do 1. travnja 2019. godine provodit će se online anketa o važnosti klimatskih promjena. Anketa je dobrovoljna i u potpunosti anonimna, a njeni rezultati koristit će se u svrhu osmišljavanja edukativnih aktivnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti te održivog razvoja.

Građani mogu ispuniti anketu i dati svoj doprinost u provedbi projekta putem linka: https://goo.gl/forms/TD3frwcpBD7phjXu2

Aktivnosti su to koje Grad Šibenik provodi u sklopu projekta C - Change (Arts and Culture tackling Climate Change), a u kojemu još sudjeluju i gradovi Manchester, Mantova, Wroclav, Gelsenkirchen te Agueda. Projekt je financiran iz europskog URBACT III Programa*, a vrijednost dijela aktivnosti koje će se provoditi u Šibeniku iznosi 60.000 eura.

Klimatske promjene, poput rasta temperatura, mijenjanja oborinskih obrazaca, topljenja ledenjaka i snijega i rasta razine mora, sve su prisutnije i predstavljaju sve veću prijetnju. Uzrok najvećeg dijela zatopljenja je povećanje koncentracije stakleničkih plinova kao posljedica prirodnih procesa i ljudskih aktivnosti.

Na razini cijele Europske unije također se provode razne aktivnosti s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova. U sklopu politika o klimi i energetici, cilj je do 2020. godine smanjiti emisije na području EU za 20 posto, a do 2030. godine za najmanje 40 posto u odnosu na razine iz 1990. godine. Istovremeno, EU je donijela razne zakonske propise kako bi se povećala upotreba obnovljive energije, a snažno podržava razvoj tehnologija  kojima bi se umanjila emisija CO2 iz elektrana i drugih velikih postrojenja. (Grad Šibenik)