Šibenik prvi u Hrvatskoj dobio Master plan urbane mobilnosti

Ukupni troškovi projekta iznose 1.031.608.00 kn, od čega Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture iz Operativnog programa Promet  financira 876.866.80 kn,  a Grad Šibenik sudjeluje sa 154.741,20 kn.

U sklopu projekta „Intermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza autobusima i brodovima UrbEco“ danas je u Gradskoj vijećnici u Šibeniku predstavljen Master plan održive urbane mobilnosti Grada Šibenika. Riječ je o ključnom strateškom dokumentu koji će definirati buduće intervencije u promet i prometnu (cestovnu i pomorsku) infrastrukturu na području Grada Šibenika,  te povećati razinu pripremljenosti i mogućnost financiranja projekata iz EU fondova u području prometa. Šibenik je tako prvi grad u Hrvatskoj koji je dobio Master plan urbane mobilnosti.

 „Ovaj projekt ne rješava samo probleme življenja, urbanog komuniciranja i prometovanja u gradu, nego rješava temeljni problem grada Šibenika – promet u kretanju, promet u mirovanju te osigurava turističku budućnost ovoga grada. Ujedno ovaj dokument potvrđuje koliko ova gradska uprava radi sustavno po načelu ‘puzzla’ s ciljem da konačno svaki detalj koji ugradimo tvori jedinstvenu sliku.“, kazao je gradonačelnik dr. Željko Burić.

 „Ovaj dokument napokon, nakon više godina pauze u strateškom planiranju prometa u Šibeniku, sagledava cjelokupnu sliku prometa i svih problema, odnosno rješenja koja u tom smislu Šibeniku trebaju. Važan je također iz razloga što će nam omogućiti prijave za razna sredstva iz EU fondova, ministarstava i drugih izvora, odnosno realizaciju svih ponuđenih rješenja na način da ona što manje koštaju građane Šibenika. Idemo sada u realizaciju ovoga što je napisano.“, istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika Matija Bumbak.

 Rezultate i tijek izrade Master plana predstavila je Violeta Benković, voditeljica projektnog tima tvrtke Promel i Urbanex d.o.o, koja je istaknula strateške ciljeve utvrđene planom kao i preporuke za njihovim rješavanjem.

 Prezentaciji je prisustvovao i zamjenik župana Zoran Smolić budući da su Šibensko-kninska županija i Grad Vodice partneri Grada Šibenika na projektu.

 Ukupni troškovi projekta iznose 1.031.608.00 kn, od čega Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture iz Operativnog programa Promet  financira 876.866.80 kn,  a Grad Šibenik sudjeluje sa 154.741,20 kn. (Grad Šibenik)