Šibenik razvija novi projekt: Žičara kao nova turistička atrakcija koja bi povezivala šibenske tvrđave

Ministarstvo turizma objavilo je javni natječaj u sklopu kojeg nudi sufinanciranje razvitka javne turističke infrastrukture, a radi se o iznosu od 25 milijuna kuna čiji bi se dio, između ostalog, iskoristio i za financiranje izrade projektne dokumentacije za žičare. Javni poziv Ministarstva otvoren je do 21. rujna, a o prijavi na natječaj, u sklopu kojeg bi mogli ostvariti od 100 do 700 tisuća kuna, razmišljaju u Gradu Šibeniku gdje, u suradnji s arhitektom Nikolom Bašićem, pripremaju projekt sustava javnih žičara koje bi povezivale šibenske tvrđave.

Prijava na natječaj Ministarstva turizma ovisit će o nizu predradnji potrebnih za realizaciju projekta, u prvom redu pripremi idejnog rješenja.

'Shodno ovim pozitivnim promjenama oko pozicioniranja žičara u zakonodavstvu, izrade projektne dokumentacije i financiranja preko Ministarstva turizma, mi sada trebamo odrediti dinamiku, jedan algoritam postupaka do konačnog idejnog rješenja tog jedinstvenog gradskog prijevoza. Izrađen je prijedlog zakona na državnoj razini koji regulira zakonske forme i okvire kretanja gondole i žičara iznad naselja. Ovaj trend koji pokazuje Ministarstvo turizma – javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije definitivno dokazuje da su žičare dobra turistička priča. Ovo je jednostavno sada motiv da mi sa svim ovim predradnjama uspijemo', kaže nam gradonačelnik Željko Burić.

Kako bi se došlo do idejnog rješenja, grad Šibenik morat će izraditi studiju isplativosti koja će definirati trasu, broj putnika i vlasničke odnose. Također, studija bi odredila hoće li žičara biti otvorena tijekom cijele godine ili sezonski, a definirala bi i nosioca projekta – točnije, hoće li se žičara dati u koncesiju nakon izgradnje ili će se formirati tvrtka koja bi bila zadužena za rad žičare.

Žičare bi povezivale tvrđavu Sv. Mihovila i Sv. Ivana, dok bi s Mihovila išao krak na gatu Vrulje i na plažu Banj, a s tvrđave Sv. Ivana bi išao krak na Šubićevac.

Projekt šibenske žičare jedan je dio cjeline koju grad Šibenik razvija, što je gradonačelnik Burić pobliže objasnio.

'To je sastavnica jednog projekta kojeg je gospodin Nikola Bašić, arhitekt žičare, nazvao Šibenska okomica. Kada pogledate tvrđavu sv. Nikole i sve tvrđave stavite u jedan niz, one su na jednom pravcu. Gospodin Bašić je razvio 5 turističkih tura koje bi uključivale obilazak tvrđava i grada. One traju od 105 do 455 minuta organiziranog obilaska. Najduža tura uključuje posjet tvrđavi sv. Nikole i posjet plaži Minerska na brodicama. Sastavnica projekta su i mali brodovi u šibenskom zaljevu koji bi povezivali plažu Banj, D-Resort, plažu na Martinskoj, plažu u Minerskoj i Jadriju. Šibenik bi u svom zaljevu imao 5 lokacija za kupanje', kaže Burić.

Gradonačelnik je rekao kako bi najidealnije rješenje bilo da su žičare samoodržive te da je najvažnije da Šibenik iskoristi sve svoje potencijale.

'Ja moram priznati, da je meni netko prije pet godina rekao da ćemo mi sada imati obnovljene gotovo sve četiri tvrđave, rekao bih da je to iluzija. A to je sada izvjesno - dvije su završene, treća je pred objavom natječaja za građevinske radove, tvrđava sv. Nikole ima odobrena sredstva. Dakle, to je u iduće tri godine gotovo. Kada sam počeo raditi ovaj posao koji radim, priča o žičarama je izgledala kao utopistička mašta zbog niza zakonskih zapreka, i isto bih rekao da je to nemoguće. Ipak, ovo se sve događa, sada je to sasvim izvjesno i moguće. Šibenik sada koristi sve benefite svog specifičnog izgleda i položaja, a ja bih rekao i svoje kulturne i povjesne baštine. Sve ovisi o tome koliko ćemo mi truda, želje i volje pokazati u svim ovim radnjama koje nas čekaju do realizacije projekta', zaključio je Burić. (gradonačelnik.hr/J.L.)