Šibenik: Uređuje se 127,7 km biciklističkih staza

U sklopu projekta „Razvoj inovativnog cikloturizma na području grada Šibenika“ provode se  aktivnosti obilježavanja cikloturističkih ruta, javljaju iz Grada. Na deset cikloturističke rute postavit će se putokazne ploče i panoi s planovima i legendom biciklističkih staza, a osim obilježavanja staza predviđena  je i izgradnja četiri  biciklistička odmorišta, odnosno vidikovca na četiri  lokaliteta u okolici Šibenika - na području Jadrtovca, Žaborića, Krtolina i Vrsnog.

'Staze su različite fizičke i tehničke zahtjevnosti, a njihova ukupna duljina  je  127,7 km. Cikloturizam je najbrži rastući oblik turizma te će ovaj projekt dodatno pozicionirati područje grada Šibenika i kao cikloturističku destinaciju', rekao je Matija Bumbak, pročelnik UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika.

Projekt obuhvaća obilježavanje sljedećih staza:

  1. Šetnica – Kanal sv. Ante (fizička zahtjevnost  4/5, tehnička zahtjevnost 3/5, dužina staze: 23,3 km)
  2. Mrzla vala (fizička zahtjevnost 4/5, tehnička zahtjevnost 4/5, dužina staze: 23,8 km)
  3. Zlarin Kljepac (fizička zahtjevnost 4/5, tehnička zahtjevnost 3/5, dužina staze:  6,7 km)
  4. Zlarin,sjeverna (fizička zahtjevnost 3/5, tehnička zahtjevnost 2/5, dužina staze: 8,1 km)
  5. Lozovac (fizička zahtjevnost 1/5, tehnička zahtjevnost 1/5, dužina staze: 5,6 km)
  6. Orlice (fizička zahtjevnost 5/5, tehnička zahtjevnost 3/5, dužina staze: 12,9 km)
  7. Zaton-Raslina (fizička zahtjevnost 1/5, tehnička zahtjevnost 2/5, dužina staze: 14,1 km)
  8. Krtolin (fizička zahtjevnost 5/5, tehnička zahtjevnost 1/5, dužina staze: 8 km)
  9. Donje Polje (fizička zahtjevnost 1/5, tehnička zahtjevnost 2/5, dužina staze: 7,6 km)
  10. Žaborić (fizička zahtjevnost 4/5, tehnička zahtjevnost 3/5, dužina staze: 17,6 km)