'Sinj u sridu' ide dalje

Unatoč zabrinutosti dijela javnosti predvođene bivšom gradonačelnicom Kristinom Križanec, da će zbog nedonošenja proračuna za 2017. i dolaska Vladinog povjerenika na čelo Grada u pitanje doći najveći sinjski projekt planiran za ovu godinu, projekt 'Sinj u sridu', javljaju iz Grada, sigurno i nesmetano ide dalje.

Naime, prošli je tjedan, na poziv ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Tomislava Petrica, održan sastanak sa delegacijom Grada Sinja, na temu realizacije ovog projekta. Sudionici sastanka složili su se da zadani zakonodavni okvir do donošenja Proračuna, dakle za vrijeme privremenog financiranja, uz suglasje Ministarstva financija, omogućuje nesmetanu realizaciju projekta, odnosno primitak i korištenje sredstava iz fondova Europske unije neovisno o ograničenjima njihove realizacije iz prethodne godine. Stoga će se kroz Odluku o privremenom financiranju, sukladno utvrđenom dinamičkom planu omogućiti provođenje postupaka javne ili bagatelne nabave, zaključivanje potrebnih ugovora i u konačnici ispunjenja obveza iz Ugovora.

Povjerenik Vlade RH, Igor Vidalina kazao je predstavnicima SAFU-a, da je kao gradski pročelnik relativno dobro upoznat sa cijelim postupkom i projektom, da je riječ o nemjerljivo važnom projektu za Grad Sinj, koji je jednako toliko i zahtjevan, a da stručne službe Grada kontinuirano i predano provode potrebne aktivnosti kako bi se obveze izvršile uredno i unutar zadanih rokova. Dodao je kako se sukladno dinamičkom planu u prvom tromjesečju provode poslovi pripreme dokumentacije i potrebnih troškovnika, te ne očekuju rashodi s te osnove, a što će biti vidljivo i u Odluci o privremenom financiranju za razdoblje do 30. ožujka ove godine. (Grad Sinj)