Slavonski Brod: Energetski učinkovita rasvjeta na više od 30 gradskih lokacija

Pri kraju su radovi na postavljanju moderne i energetski učinkovite javne rasvjete na području Slavonskoga Broda za vrijeme kojih je u više od 30 gradskih ulica dosad postavljena led rasvjeta. Tako su ovih dana gotovi radovi u Moslavačkoj ulici na dužini od 310 metara. Uskoro će i dio Šetališta braće Radić biti dodatno osvijetljen tako što su već obavljeni pripremni radovi za postavljanje novih svjetiljki na dužini od 160 metara.

Grad Slavonski Brod posljednjih godina sustavno ulaže u izgradnju i modernizaciju javne rasvjete kako bi se smanjilo svjetlosno onečišćenje, ostvarile uštede energije te smanjila emisija ugljičnog dioksida, odnosno štetnih plinova u atmosferu. Ovogodišnja modernizacija javne rasvjete omogućit će smanjenje emisije ugljičnog dioksida u atmosferu od oko 175 tona na godišnjoj razini. Istovremeno, nova energetski učinkovita javna rasvjeta povećava i razinu sigurnosti u prometu s posebnim naglaskom na pješake i bicikliste. 

Radovima predviđenim za ovu godinu obuhvaćene su 33 gradske lokacije, tj. ukupno 15,6 kilometara mreže javne rasvjete na kojima će biti zamijenjena postojeća te postavljena nova rasvjetna tijela. Ukupna vrijednost radova iznosi 2 milijuna kuna.(Grad Slavonski Brod)