Slavonski Brod: Prihvaćen 258 milijuna težak proračun

U 2017. godini Grad nastavlja raditi na projektima za bolji i kvalitetniji život građana Slavonskog Broda, a novi projekti kandidirani su na ministarstava, prema državnim fondovima te fondovima EU kako bi se maksimalno iskoristila raspoloživa europska sredstva

Grad Slavonski Brod u novu 2017. godinu ulazi s proračunom u visini od 258,2 milijuna kuna. Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda danas je usvojilo prijedlog proračuna za iduću godinu na svojoj posljednjoj sjednici u ovoj godini. Prvog dana 2017. godine na snagu stupaju odredbe nove porezne reforme i za sada nema službenih podataka o tome kolike će ona gubitke donijeti gradovima te hoće li se i na koji način oni kompenzirati kroz druge mjere. No, kako je objasnio gradonačelnik Mirko Duspara, Gradska uprava posljednjih nekoliko godina ima iste smjernice pri kreiranju proračuna, a to je smanjiti potrošnju, ostvariti uštede, osigurati jednaku razinu prava za socijalno ugrožene građane te istovremeno raditi na novim projektima. Tako se i u 2017. godini nastavlja raditi na projektima za bolji i kvalitetniji život građana Slavonskog Broda, a nove projekte Grad je kandidirao na ministarstava, prema državnim fondovima te fondovima EU kako bi se maksimalno iskoristila raspoloživa europska sredstva.

Proračunom za iduću godinu predviđen je i iznos od 2 milijuna kuna za daljnja ulaganja u zonu Bjeliš, a Grad je u sklopu ITU mehanizma prijavio i projekt inovacijskog inkubatora u sklopu zone kako bi se kod malih i srednjih poduzetnika potaknuo razvoj inovacija. Ukupna procijenjena vrijednosti projekta inkubatora InnoBrod je oko 1,8 milijuna eura, u idućoj godini je za njegovo provođenje predviđen iznos od 1,1 milijun kuna.

Zahvaljujući predanom i koordiniranom radu Grada Slavonskog Broda, gradske Razvojne agencije te svih tijela i udruga koje čine Partnersko i Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Slavonski Brod, Slavonski Brod i njegovo urbano područje će dobiti najmanje 31,5 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava kroz ITU mehanizam. Prema uputama EU, od iduće godine stoga s radom započinje i novi gradski upravni odjel koji će biti nadležan za provođenje mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

Iduća godina donosi i značajno veće naknade za novorođenčad koje su do sada iznosile 1.000 kuna. Tako će roditelji za prvo dijete od Grada dobiti jednokratnu naknadu u iznosu od 2.000 kuna, za drugo dijete 3.000 kuna, a za treće i svako iduće dijete iznos od 4.000 kuna i to uz jednostavnije kriterije. Naime, od 1. siječnja 2017.godine osnovni uvjet za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče je da oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području grada Slavonskog Broda prije rođenja djeteta, pri čemu više nije važno koliko dugo su prijavljeni na području grada.

Uz dovršetak radova na izgradnji novog dječjeg vrtića u Naselju Budainka te nove sportske dvorane OŠ „Hugo Badalić” Područna škola Jelas, tijekom iduće godine iz gradskog proračuna će se izdvojiti 15,2 milijuna kuna za projekte povećanja energetske učinkovitosti gradski dječjih vrtića i osnovnih škola. Pripremljeni su projekti za energetsku obnovu dječjih vrtića „Pčelica“ i „ Trnoružica“ te osnovnih škola „Vladimir Nazor“ i „Ivana Brlić-Mažuranić“, a planirana je i energetska obnova ostalih objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju djece te javnih objekata za čiju se obnovu mogu dobiti potpore. Proračunom za iduću godinu planirana je i izgradnja prvog sportskog dječjeg vrtića te energetska obnova Dječjeg vrtića „Maslačak“.

Iduća godina donosi i značajno veće naknade za novorođenčad koje su do sada iznosile 1.000 kuna. Tako će roditelji za prvo dijete od Grada dobiti jednokratnu naknadu u iznosu od 2.000 kuna, za drugo dijete 3.000 kuna, a za treće i svako iduće dijete iznos od 4.000 kuna 

Tijekom iduće godine 17,4 milijuna kuna bit će izdvojeno za izgradnju i modernizaciju cesta i pješačkih staza, a planirani su i radovi na 7 milijuna kuna vrijednom projektu rekonstrukcije Zagrebačke ulice kroz mjeru 7. Nastavljaju se i ulaganja na području sporta. Tako su uz 9 milijuna kuna vrijednu izgradnju novog prostora za brodske kajak-kanu klubove , proračunom za iduću godinu predviđena sredstva i za projekt izgradnje sportskog objekta NK Podvinje te za nastavak radova na izgradnji sportskog objekta NK Graničar.

Proračunom za 2017. godinu predviđena su i sredstva za uređenje tvrđave. Naime, u sklopu komponente Integriranog programa revitalizacije kulturne baštine urbanog područja Slavonski Brod planirana je izgradnja i opremanje Kuće tambure , uređenje kuće Brlić te izgradnja infrastrukture u Tvrđavi. Za ove projekte su u 2017. godini planirana inicijalna sredstva u iznosu od 4.476.000,00 kn, od kojih će se 85% financirati preko ITU mehanizma. Ukupna procijenjena vrijednost navedenih projekata, čija bi se realizacija kroz ITU mehanizam izvršavala do 2020. godine, iznosi 7,5 milijuna eura.

Od novih projekata u 2017. godini svakako treba istaknuti i 9 milijuna kuna vrijednu izgradnju sortirnice i kompostane, izgradnju društvenog doma u Romskom naselju te obnovu Planinarskog doma i izgradnju vidikovca. Proračunom za iduću godinu predviđen je i iznos od 2 milijuna kuna za daljnje radove na uređenju odmarališta na Korčuli i u Starom Gradu na otoku Hvaru te za obnovu sadržaja na Gradskom kupalištu Poloj. (Grad Slavonski Brod)