GRADOVI PRIJATELJI DJECE 2.

Slavonski Brod, Šibenik i Belišće – najizdašnije naknade za bebe, dječji festival i niske cijene vrtića

Nakon što smo se pozabavili temom „Gradova prijatelja djece“, i pokazali kako su trećina gradova u Hrvatskoj „prijatelji djece“ – i što to zapravo znači – odlučili smo detaljnije istražiti najistaknutije gradove po tom pitanju te napraviti još jedan serijal tekstova u kojem ćemo prikazati gradove i njihove politike usmjerene prema svim područjima života djeteta u lokalnoj zajednici. Tako donosima kronološki prikaz gradova koji su se priključili ovoj akciji i njihove najzanimljivije priče. Nakon što smo se dotakli pripadnika „starije garde“ gradova prijatelja djece – Opatije, Velike Gorice, Karlovca i Malog Lošinja – slijede gradovi Slavonski Brod, Šibenik i Belišće.

Slavonski Brod – jedan od rekordera po pitanju naknada za bebe

Grad Slavonski Brod dobio je status „prijatelja djece“ još 2009. godine i to upravo zbog brojnih projekata, mjera pomoći i općenito djelovanja za dobrobit djece i mladih. Kao što je poznato, ovaj naziv obvezuje gradove da svojim djelovanjem nastoje što više unaprijediti život u gradu, prije svega najmlađih sugrađana, a što Slavonski Brod čini već godinama.

Vidljivo je to na nizu konkretnih primjera, a svakako treba izdvojiti one usmjerene na najmlađe. Tako se posljednjih nekoliko godina kontinuirano povećava iznos jednokratnih naknada za novorođenčad, a ove godine one su dodatno povećane i iznose 7.500 kuna za prvo dijete od čega je 5 tisuća kuna u potrebnoj opremi. Naknada za drugo dijete iznosi 3.500 kuna, a za treće te svako iduće dijete u obitelji iznosi 5 tisuća kuna. Gledano kroz gradski proračun, za ovu je mjeru predviđen iznos od 1,5 milijuna kuna. Također, svim roditeljima koji su tijekom 2017. godine ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče, krajem godine isplaćene su i „božićnice“ u iznosu od 750 kuna.

Uz to, Grad Slavonski Brod trenutno subvencionira cijenu vrtića za oko 1.300 polaznika s područja grada. Najviša cijena koju roditelji plaćaju za vrtić, ovisno o visini primanja, iznosi 630 kuna, dok je tržišna cijena polaska vrtića 1.185 kuna. Pri tome se cijena umanjuje za 30 posto za drugo dijete koje je polaznik gradskih vrtića te 50 posto za treće te svako sljedeće dijete.

Kako bi roditelji i djeca bili zadovoljni uvjetima u gradskim vrtićima, u posljednjih osam godina samo za izgradnju i obnovu dječjih vrtića izdvojeno je preko 25 milijuna kuna. Tako je do sada izgrađeno preko 3 tisuće kvadrata novog vrtićkog prostora, energetski je obnovljeno pet dječjih vrtića, a ove godine planirana je izgradnja još dva nova. 

Također, grad Slavonski Brod nastoji pomoći i što većem broju svojih osnovnoškolaca. Tako je u suradnji s gradskim osnovnim školama i u novoj školskoj godini osigurana besplatna prehrana za gotovo 1.400 učenika temeljem Odluke o socijalnoj skrbi te uz pomoć bespovratnih europskih sredstava kroz projekt „Lunchbox“. Uz to, ove će godine Grad izdvojiti i 1,1 milijun kuna za financiranje školskih udžbenika učenika gradskih osnovnih škola. Upravo kako bi se pomoglo što većem broju zaposlenih roditelja, zahvaljujući inicijativi Grada, od prošle školske godine u svim gradskim osnovnih školama je dostupan i program produženog boravka.

„Kroz sve ove projekte i mjere, djeci i mladima želimo stvoriti što bolje uvjete života u Slavonskom Brodu te ih istovremeno učiti zdravom načinu života, bavljenju sportom , zaštiti okoliša, razvijanju kreativnosti i talenata, toleranciji  i drugim važnim pitanjima koja će jednog dana kada budu odrasle osobe doći do izražaja. Pri tome smo svjesni da nemaju sve obitelji jednake financijske mogućnosti i zato uvijek nastojimo smanjiti te razlike i pomoći što većem broju roditelja i djece.  Sam počasni naziv „Grad prijatelj djece“ obvezuje nas da svake godine radimo na tome i trudimo se još više, a vjerujem da svi projekti koji su iza nas dokazuju da smo na dobrom putu“, rekao nam je ovom prilikom gradonačelnik Mirko Duspara.

Šibenik – grad s jednim od najstarijih dječjih festivala

Grad Šibenik ponosni je nositelj statusa „Prijatelja djece“ od 2009. godine, a od samog uključivanja u Akciju do danas, iz godine u godinu, u porastu su financijska izdvajanja za djecu na svim stavkama, kao i za kapitalna ulaganja u objekte namijenjene djeci. Naime, Grad je osnivač dvije predškolske ustanove u sklopu kojih djeluje 13 područnih objekata, a ujedno sufinancira i rad pet predškolskih ustanova privatnih osnivača.

Osim što kontinuirano ulaže u skrb, obrazovanje i sigurnost najmlađih sugrađana, grad Šibenik posebno je ponosan na jedan od najstarijih festivala u Hrvatskoj posvećen djeci, Međunarodni dječji festival, koji će ove godine obilježiti 58. obljetnicu. Kroz festival se svakog ljeta u Šibeniku unaprjeđuje estetski odgoj djece i mladeži te razvijaju svi umjetnički oblici dječje kreativnosti. Na festivalu sudjeluje preko 1000 djece koja se tijekom godine pripremaju za plesne, dramske, glazbene, likovne i stvaralačke aktivnosti koje se izvode kroz festivalski program.

Također, jedna od zanimljivosti odnosi se i na posebnu akciju grada Šibenika – prilikom dodjele statusa grada „Prijatelja djece“ Grad Šibenik dobio je i posebno priznanje (pohvala za Naj-akciju) za organizaciju „Trke za moj grad“. Riječ je o manifestaciji koja se svake godine održava u povodu proslave Dana grada i blagdana sv. Mihovila, a na kojoj sudjeluje više od 800 djece iz gradskih vrtića te osnovnih i srednjih škola. Osim toga, Grad u nizu projekata ostvaruje i sjajnu suradnju s Društvom Naša djeca u Šibeniku poput organizacije dječjeg karnevala, božićnih manifestacija i ranije spomenute „Trke za moj grad“.

U Šibeniku je bogat, raznolik te razgranat život i rad sportskih udruga i klubova, a svake godine, u suradnji sa Zajednicom sportova grada Šibenika, organizira se Olimpijski festival dječjih vrtića u sklopu kojeg se među djecom promiče zdrav život i fair play.

Na području Šibenika djeluje i niz udruga koje pružaju potporu obiteljima s djecom s teškoćama, čiji rad Grad financijski potpomaže te im je partner u brojnim projektima.

Također, u gradskoj ustanovi „Šibenska maslina“ u dječjim vrtiću „Jutro“ organiziran je odjel za djecu s posebnim potrebama,  ali potrebno je naglasiti kako je u obje predškolske ustanove – Šibenska maslina i Smilje – provedena integracija djece s teškoćama.

Grad Šibenik osigurao je besplatne obroke za 262 učenika u vrijednosti od 225.064,79 kuna posredstvom Fonda Europske pomoći za najpotrebitije. U projekt je uključeno svih 9 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Šibenik.

U tijeku je i četverogodišnji projekt "Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2" koji se sufinancira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 4.312.731,36 kn. Projekt će doprinijeti rješavanju problema ciljne skupine - 40 učenika s teškoćama u razvoju. Cilj je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno-obrazovni sustav kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi. Nositelj projekta je Grad Šibenik, a partneri su 7 osnovnih škola na području Šibenika.

„Naše najveće bogatstvo su djeca i mladi čiji je razvoj u sposobne i samostalne pojedince najvažnija zadaća svih nas. Upravo zbog toga mnogo ulažemo u skrb i obrazovanje naših najmlađih sugrađana te nam je neizmjerno važno biti dio velike obitelji Gradova i općina prijatelja djece“, kazao je gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

 

Belišće – Besplatni udžbenici i sve niže cijene vrtića

Grad Belišće nositelj je titule Grada prijatelja djece od 2011. godine, a samom dobivanju titule prethodile su aktivnosti koje gradovi kandidati moraju poduzeti kako bi pokazali svoju opredijeljenost za sustavan rad na poboljšanju životnih uvjeta djece u lokalnoj zajednici.

Koordinacijski odbor sastavljen od predstavnika gradske uprave i institucija koje rade s djecom i za djecu na području grada Belišća prikupio je podatke o stanju, mjerama i aktivnostima koji su pokazali da Grad Belišće ispunjava  zahtjevne kriterije koji su definirani u deset programskih područja. U svakom od područja uloženi su veliki napori da se osigura kontinuitet i da se programi i postignuća, ne samo zadrže, nego i svake godine podignu na višu razinu.

Puno je aktivnosti i programa usmjerenih na djecu, a mi ćemo ovdje izdvojiti one najznačajnije: odmah na početku svakako treba spomenuti naknade za novorođenčad – na području grada Belišća godišnje se rodi stotinjak djece čiji roditelji tim povodom ostvaruju pravo na jednokratnu naknadu koja je 2017. godine povećana na 4.000 kuna. Zanimljiv je i projekt Mliječne kuhinje – Grad Belišće u godišnjem iznosu od 100.000 kuna financira trošak prehrane u osnovnoj školi za djecu korisnika zajamčene minimalne naknade, a od ove godine sufinancira i projekt besplatnog obroka za sve osnovnoškolce.

Važno je i spomenuti besplatne udžbenike koje je Grad osigurao za sve učenike osnovne škole, kao i besplatan prijevoz – grad Belišće subvencionira prijevoz učenika i studenata u godišnjem iznosu od 360.000 kuna, studenti prijevoz plaćaju 350 kuna, razliku podmiruje Grad, dok je autobusni prijevoz za srednjoškolce besplatan, također se sufinancira prijevoz učenika s posebnim potrebama s 22.000 kuna godišnje. Osiguran je i poludnevni boravak s ciljem skrbi o djeci osnovnoškolske ili srednjoškolske dobi koja teže uče ili koja nemaju potrebnu potporu obitelji u svladavanju školskih obveza te djeci i mladima koji žive u nepovoljnim uvjetima (Grad izdvaja u tu svrhu 60.000 kuna godišnje).

Nedavno je predstavljena i vijest koja će sigurno obradovati roditelje u gradu Belišću – s početkom iduće pedagoške godine roditelji će plaćati niže cijene dječjih vrtića. Odlukom Gradske uprave odlučeno je kako će se udio plaćanja od strane roditelja smanjiti, dok će se dio koji plaća Grad povećati.

Naime, ukupna ekonomska cijena za redoviti 10-satni program Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće iznosi 1.464,00 kuna, a za redoviti 5-satni (poludnevni) program 1.194,00 kuna. Udio koji će po novoj Odluci plaćati roditelji za vrtićki program iznosi 20%, za poludnevni program 23%, a za jaslički program 27%. Odnosno, roditelji djece koja pohađaju vrtićke skupine umjesto dosadašnjih 410 kuna plaćat će 300 kuna, poludnevni program umjesto dosadašnjih 357 kuna plaćat će 270 kuna, a roditelji jasličkih skupina umjesto 480 kuna plaćat će 400 kuna.

Tu je i belišćanski dječji festival Vedrofon – u želji da se u Belišću ponovno pokrene glazbeni dječji festival i oživi belišćanska tradicija dječje festivalske pjesme, Grad Belišće, Turistička zajednica grada Belišća i Centar za kulturu Sigmund Romberg pokrenuli su 2014. godine projekt pod nazivom „Belišćanski dječji festival Vedrofon“ koji okuplja zborove s područja cijele Hrvatske.

Svakako treba i spomenuti dječja igrališta, jer je u opremanje i izgradnju dvadeset dječjih igrališta na području grada i prigradskih naselja u razdoblju od 2013. do 2018. godine uloženo gotovo 900.000 kuna.

„Titula Grada prijatelja djece priznanje je Gradu Belišću da skrbi o svojim najmlađim sugrađanima, ali ima i obvezujuću težinu da se ulaže i radi više i bolje kako bismo ne samo zadržali naše mlade obitelji u Belišću, nego potaknuli i druge da u Belišću prepoznaju mjesto za ugodan život“, izjavio je gradonačelnik Belišća, Dinko Burić.

(gradonačelnik.hr)

1. dio: Opatija, Velika Gorica, Karlovac i Mali Lošinj – „najstariji“ prijatelji djece

Šibenik, Belišće