Slavonski Brod: Usvojen novi proračun težak 371 milijun kuna

Grad Slavonski Brod ulazi u 2019. godinu s proračunom u visini od 371 milijun kuna. Naime, Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog gradskog proračuna za iduću godinu na danas održanoj 10. sjednici.

Kako je prilikom obrazlaganja proračuna naglasio gradonačelnik Mirko Duspara, nova proračunska godina donosi nove razvojne projekte u Slavonskom Brodu. Potvrđuje to i činjenica da je proračunom za 2019. godinu predviđeno čak 80 milijuna kuna više za kapitalne investicije u odnosu na ovu godinu. Naime, sukladno objavljenim javnim pozivima nadležnog ministarstva u idućoj godini započinje realizacija dijela projekata koje je Grad prijavio kroz ITU mehanizam.

Jedan od njih je izgradnja Inovacijskog inkubatora za koji je proračunom za 2019. godinu predviđen iznos od 5 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost projekta 16 milijuna kuna. Za radove na obnovi sjevernog kavalira, izgradnju infrastrukture te opremanje Kuće tambure u brodskoj Tvrđavi predviđen je iznos od 21,7 milijun kuna, a ukupna vrijednost projekata je preko 57 milijuna kuna. Na popisu novih ITU projekata, koji su uvršteni u gradski proračun za 2019. godinu, je i Interpretacijski centar Ivana Brlić-Mažuranić ukupne vrijednosti 16 milijuna kuna, a tijekom iduće godine radit će se i na izradi plana održive urbane mobilnosti. Kako bi se povećala razina sigurnosti u prometu kroz ITU mehanizam planirani su i radovi na izgradnji novih biciklističkih staza. 

Kako bi se mladim obiteljima pomoglo u rješavanju stambenog pitanja nastavljaju se i izgradnja novih gradskih stanova za mlade obitelji, za što je predviđen iznos od 6 milijuna kuna. Kada je riječ o ulaganjima na području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, u 2019. godini planirani su radovi na izgradnji trećeg reciklažnog dvorišta, sortirnice otpada i kompostane u Slavonskom Brodu. Na popisu novih projekata je i obnova rodne kuće Đure Đakovića, za što je planiran iznos od 1,6 milijuna kuna. Skoro 30 milijuna kuna predviđeno je i za nastavak ulaganja u sportske objekte na području Slavonskog Broda te oko 32 milijuna kuna za radove na energetskoj obnovi gradskih osnovnih škola u Slavonskom Brodu. Popisu gradskih škola sa kvalitetnijim uvjetima rada tako će se od iduće godine pridružiti i OŠ „Antun Mihanović“ OŠ „Vladimir Nazor“, OŠ „Blaž Tadijanović“ i OŠ „Hugo Badalić“. Na popisu novih projekata u 2019. godini su i radovi na uređenju Hrvatskog doma, za što je proračunom predviđen iznos od 4 milijuna kuna te obnova Autobusnog kolodvora u Slavonskom Brodu za što je predviđen iznos od 2 milijuna kuna.

Jedan od glavnih ciljeva i prioriteta Gradske uprave u idućoj godini je i dalje raditi na stvaranju što boljih uvjeta života za građane Slavonskog Broda, s posebnim naglaskom na mlade obitelji. Tako će se i u 2019. godini provoditi pronatalitetne mjere koje su do sada izazvale velik interes mladih obitelji, a riječ je o opremi za prvo dijete vrijednoj 5.000,00 kuna te jednokratnim naknadama za novorođenčad u visini od 2.500,00 kuna za prvo dijete, 3.500,00 kuna za drugo te 5.000,00 kuna za treće i svako iduće dijete. Grad će nastaviti pomagati roditeljima i kroz subvencioniranje cijene vrtića, produženog boravka, nabave školskih knjiga, prehrane i prijevoza za učenike gradskih osnovnih škola. Također, kroz socijalni program Grada i dalje će se pomagati građanima koji se nalaze u najtežoj financijskoj situaciji te umirovljenicima s područja Slavonskog Broda.

Nakon usvajanja gradskog proračuna za 2019. godinu, gradski vijećnici usvojili su i sve ostale točke Dnevnog reda 10. sjednice Gradskog vijeća. (Grad Slavonski Brod)