Socijalno osjetljiviji proračun Supetra - veće naknade za novorođenčad i besplatni udžbenici

Supetarski su vijećnici na sinoćnoj sjednici Gradskog vijeća većinom glasova izglasali proračun Grada Supetar za 2018. godinu. U obrazloženju prijedloga proračuna za iduću godinu, gradonačelnica Supetra Ivana Marković naglasila je kako je u pitanju proračun sa izrazito izraženom socijalnom komponentom u kojem je između ostalog predviđeno povećanje naknade za novorođenčad, osiguranje sredstava za besplatne knjige za sve osnovce, sufinanciranje programa zapošljavanja osoba putem javnih radova i zapošljavanja osoba starijih od 54 godina, sufinanciranje stipendija itd.

Kao što smo već pisali, iako je u samom vrhu po izdvajanju za novorođenčad, Grad Supetar u proračunu za iduću godinu osigurao je dodatnih 60 tisuća kuna, ukupno 290 tisuća, što će omogućiti podizanje visine naknada. Kolike će one biti još uvijek nije poznato jer gradonačelnica i njezin tim trenutno razrađuju novi program potpora za obitelji kojeg planiraju predstaviti početkom idućše godine. U sklopu njega bit će i nove naknade za novorođenčad, te čitav program praćenja i podrške djeci, od rođenja pa do stipendija.

Supetar je, inače, čak treći grad u zemlji po visini naknada za bebe – za prvo dijete isplaćuju 4.000, za drugo 6.000, a za treće i svako iduće po 10.000 kuna. Kada se, pak, gleda ukupno izdvajanje za ove naknade po stanovniku, na četvrtom su mjestu.

'S obzirom da Grad Supetar u 2018. konačno ulazi rasterećen svih dugova i sudskih sporova, a podizanjem komunalne naknade i prireza osigurali smo normalno financiranje hladnog pogona, odlučili smo povećati izdvajanja za programe socijale i mladih. Prije svega su to veće naknade za novorođenu djecu, te besplatni udžbenici za sve osnovnoškolce', ističe gradonačelnica.

Navodi kako su tijekom prošlog mandata smanjili kriterije za naknade za bebe na način da samo jedan roditelj mora biti prijavljen najmanje godinu dana u Supetru, za razliku od prijašnje odluke koja je podrazumijevala da oba roditelja moraju biti prijavljena više od 3 godine. Na taj način povećao se broj isplaćenih naknada, pa ih je u 2016. isplaćeno 44, dok ih je 2015. bilo 38, 2014. 34, a 2013. - 28.

Što se, pak, besplatnih knjiga tiče, Grad uvodi poseban program za sufinanciranje knjiga svih osnovnoškolaca, kojeg će provoditi u suradnji s Županijom, i preko kojega će financirati čak 80% knjiga svih školaraca, a Županija ostatak. 'Dosada je Grad Supetar samo dva puta isplatio naknade za sufinanciranje knjiga za prvašiće u ukupnom iznosu nikad većem od 20 tis kn, a za 2018. za knjige izdvajamo čak 150 tisuća kuna', kaže gradonačelnica.

Osim naknada za bebe i besplatnih knjiga, Grad Supetar uveo je i dva nova programa za zapošljavanje. Prvi se provodi sa DVD-om Supetra, za kojega su osigurali čak 1,37 milijuna kuna, u čemu i plaće sedam djelatnika, a drugi se odnosi na EU mjeru 54+, zapošljavanje osoba starije životne dobi.

U proračunu teškom nešto preko 40 milijuna kuna Grad Supetar je osigurao i nastavak novčanih poticaja i subvencija poduzetnicima i obrtnicima, kao i sredstva za dovršetak projekta poduzetničkog inkubatora. Za program izgradnje – od dječjih igrališta, nogostupa do rasvjete, predviđeno je oko 13 milijuna kuna. Preko pet milijuna kuna predviđeno je, pak, za potrebe provođenja Plana gospodarenja otpadom, za nabavku posuda za odvojeni otpad, izgradnju reciklažnog dvorišta te sanaciju deponija, a to planiraju sufinancirati iz vanjskih izvora, odnosno EU fondova. U ovom proračunu predviđena su, također, i sredstva za realizaciju i prvog supetarskog EU projekta - Revitalizacija naselja Škrip, za kojeg su dobili preko 2 milijuna kuna.

'Ovaj proračun ima zaista mnogo socijalnih  mjera kojima pokušavamo pomoći našim  građanima, pogotovo onoj najugroženijoj skupini kroz razne mjere socijalnih pomoći. Uvodimo pomoći koje će barem malo rasteretiti obitelji, te ćemo financirati i dva sasvim nova programa koja će omogućiti zapošljavanje osoba putem javnih radova. Posebno me veseli da u proračun 2018. Realiziramo prvi naš europski projekt za koji smo potpisali ugovor i ove dane dobili i prve uplate na račun', komentira gradonačelnica. Inače, zanimljivo je podsjetiti da je supetarski proračun 2013 godine, kada je Ivana Marković preuzela upravljanje gradom, iznosio 15,5 milijuna kuna, a prošle godine čak deset milijuna više – 25,5 milijuna kuna. Kao što smo naveli, proračun za 2018., o kojem će Gradsko vijeće odlučivati za tjedan dana, iznosi čak 41 milijuna kuna, a planirani rashodi su 40,8 milijun. (gradonačelnik.hr)