Solin: Grad koji uspješno prkosi svim negativnim demografskim trendovima

Osim što je najmlađi grad u Hrvatskoj (prosječna dob stanovnika je 35 godina), apsolutni rekorder po prirodnom prirastu i jedan od tek devet gradova s pozitivnim brojkama, Grad Solin je – pokazalo je naše veliko terensko istraživanje – i jedan od ovogodišnjih rekordera po rastu broja prvašića i jedan od tek nekoliko gradova u kojima pozitivne brojke nisu rezultat slučajnosti i godišnjih oscilacija, već kontinuirani trend koji se nastavlja i raste iz godine u godinu.

Iako je za ovako dobre trendove o kojima većina hrvatskih gradova u Hrvatskoj može samo sanjati dijelom zaslužna i blizina Splita, pa se dosta mladih obitelji koje rade u Splitu odlučuje za život u manjoj i ugodnijoj sredini, jake demografske mjere i pronatalitetna politika koju u Solinu provode već godinama dodatni je mamac i motiv mladim obiteljima za život u Solinu.

Grad Solin tako je samo ove godine za pronatalitetne mjere iz proračuna izdvojio 1,3 milijun kuna. Pa tako, uz naknade za bebe dodjeljuju i dodatne novčane potpore roditeljima za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od prve do treće godine života djeteta, te mjesečnu financijsku pomoć obiteljima s četvero i više djece. 'Ranije smo pomagali obitelji s petero i više djece, ali je od ove godine odluka dodatno proširena i na obitelji s četvero djece', objašnjava nam gradonačelnik Dalibor Ninčević i dodaje kako su prošle godine povećali i iznos naknada sa 500 na 700 kuna, a ukupno su za ove dvije mjere izdvojili 820 tisuća kuna. Naknade se roditeljima isplaćuju do 18. godine djeteta, a za djecu koja se redovno školuju i do navršene 23. godine života pod uvjetom da su nezaposleni i redovito se prijavljuju na HZZ.

Što se naknada za bebe tiče, roditelji u Solinu za prvo dijete dobivaju 1.500, za drugo 2.000, za treće 3.000 kuna, za četvrto 4.000 kuna, a za peto i svako slijedeće dijete po 5.000,00 kuna.

Osim što pod određenim uvjetima umanjuje ili oslobađa od plaćanja cijene gradskog vrtića, Solin pomaže i radu privatnih vrtića kroz subvenciju plaća djelatnika vrtića i kroz druge oblike pomoći i podrške.

Županija Splitsko-dalmatinska osigurala je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih školana svom području, a grad Solin dodatno odobrava jednokratne novčane pomoći za nabavku udžbenika za učenike srednjih škola u iznosu od 800 kuna, te jednokratne novčane pomoći za nabavku radnih bilježnica i materijala za pomoć pri učenju za učenike osnovnih škola u iznosu od 400 kuna za učenike koji polaze od 1.-4. razreda i 700 kuna za učenike koji polaze od 5.-8. razreda osnovne škole, prema imovinskom cenzusu. Grad uz to sufinancira i produženi i cjelodnevni boravak učenika koji s roditeljima imaju prebivalište na području grada Solina.

'Ako kumulativno zbrojimo sufinanciranje jedne obitelji sa četvero djece za razdoblje od deset godina i zbrojimo sve mjere od poklona novorođenom djetetu, subvencioniranja porodiljne naknade, novčane pomoći za obitelji sa četvero djece, Grad Solin će iz Proračuna izdvojiti više od 115.000 kuna', kaže Ninčević.

Nakon što su nedavno otvorili modernu osnovnu školu vrijednu 45 milijuna kuna, gradonačelnik najavljuje kako se već radi i na otvaranju pete osnovne škole na području Grada i to na njegovom istočnom dijelu.

Problem nedostatka vrtićkih kapaciteta, pak, namjeravaju riješiti izgradnjom dva velika vrtićka centra koja će moći primiti preko 200 djece, a za kojeg su od Ministarstva za demografiju dobili 750.000 kuna. U naselju Priko Vode će biti 130 novih mjesta za predškolsku djecu. Drugi vrtićki centar će biti u sklopu poslovne zgrade u Rupotini gdje će se nalaziti tri odgojne skupine s oko 80 novoupisane djece, navodi Ninčević.

Grad je osigurao i 13,5 milijuna kuna za produženje rada vrtića, čime će, osim što će se olakšati život roditeljima koji rade u dvije smjene, zaposliti čak 50 ljudi.

'Zaposlit će se 10 odgojitelja čiji će zadatak biti odgoj djece s potrebama, po jedan logoped i psiholog te dva defektologa. Zapošljava se na 50% radnog vremena i na 30 mjeseci 36 odgojitelja', objašnjava zamjenik gradonačelnika Ivica Rakušić.

Solin ulaže značajna sredstva u uređenje i opremanje prostora u kojem bi stručnjaci raznih profila provodili savjetodavni i terapijski rad s obiteljima u krizi i preventivne programe za mlade. Kako bi pomogli sugrađanima koji su trenutno nezaposleni i u teškim materijalnim uvjetima, otvorili su Socijalnu samoposlugu, a Grad financira i pučku kuhinju. Iz proračuna se, osim poklona svakom novorođenom djetetu, osigurava i prehrana za dojenčad, nabavka udžbenika za osnovnu i srednju školu, povlaštene autobusne karte, a stipendiraju darovitu djecu i učenike iz socijalno ugroženih obitelji.

'Solin ne ograničava broj stipendija nego ih dodijeljuje svim učenicima i studentima koji zadovolje uvjete. Prošle godine stipendirali smo 141 učenika i studenta. Za predškolski odgoj izdvajamo 24,7 milijuna kuna. Financiramo i osobne asistente u vrtićima i školama', nabraja Ninčević.

Osim toga kod pitanja mladih obitelji Solin potpomaže i mlade poduzetnike, naime dodjeljuje potpore temeljem Odluke o Programu poticanja razvoja poduzetništva na svojem području.

Solin potpomaže i rad mnogobrojnih sportskih i kulturnih udruga kojih ima 80-ak, a u koje je uključeno svako treće solinsko dijete. (gradonačelnik.hr)

demografija, solin, prirodni prirast