Solin: Nove pronatalitetne mjere vrijedne 1,3 milijuna kuna

Solin je grad djece i mladih te s ponosom nosi titulu Grada prijatelja djece i Grada prijatelja obitelji, a da one nisu samo deklarativne naravi potvrđuje niz socijalnih i pronatalitetnih mjera među kojima je i odluka o dodjeli novčane potpore roditeljima za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od prve do treće godine života djeteta te odluka o mjesečnoj financijskoj pomoći obiteljima s četvero i više djece. Pri tom valja spomenuti kako su ovom odlukom prethodno bile obuhvaćene obitelji s petero i više djece, ali je, od 1. siječnja ove godine odluka dodatno proširena.

Nadalje do 1. siječnja 2017. visina naknade za obje spomenute mjere iznosila je 500 kuna mjesečno, a nakon navedenog datuma povećana je na 700 kuna mjesečno.

Prema podacima Upravnog odjela za javne djelatnosti Grad je u 2017. za ove dvije mjere izdvojio ukupno 820 tisuća kuna proračunskih sredstava. Pri tom je u dijelu koji se odnosi na porodiljne naknade evidentirano 78 korisnika za koje je izdvojeno 530 tisuća kuna dok je drugu spomenutu mjeru koristilo 36 obitelji, a ukupno izdvajanje iznosilo je 290 tisuća kuna.

U 2018. je za ove dvije mjere predviđeno izdvajanje od 1,3 milijuna kuna, od kojih se 600 tisuća odnosi na porodiljne naknade, a preostali dio na obitelji s četvero i više djece. Naime, već smo spomenuli da je navedena mjera od 1. siječnja 2018. proširena što je znatno povećalo broj korisnika. Tako su u prva tri mjeseca pravo na ovu naknadu ostvarile čak 72 obitelji. Povećan je i broj korisnika porodiljne naknade od 1. do 3. godine života djeteta te ju je u prvom tromjesečju 2018. koristilo 86 obitelji.

(solin.hr)