Solin: Povećane naknade studentima, poduzetnicima i višečlanim obiteljima

Grad Solin 2016. godinu završio je u plusu od 666 tisuća kuna, a rebalanskom proračuna gradska uprava ovaj je višak preusmjerila studentima, poduzetnicima i obiteljima s petero i više djece. Naime, kako je na konferenciji za novinare objavio zamjenik gradonačelnika Grada Solina s ovlastima gradonačelnika Dalibor Ninčević, povećavaju se naknade i to za 40 % za studente i srednjoškolce, solinske poduzetnike i obitelji s petero ili više djece. Također povećanje prati i novčane potpore koje ide i obiteljima čiji roditelji koriste porodiljni dopust od jedne do treće godine života djeteta za posljednje rođeno dijete (treće ili više djece), ukoliko dijete u navedenom periodu ostane u krugu obitelji. 

- Moram prvo navesti, kako je obračunom Proračuna za 2016. smanjen manjak sa 7 milijuna na 2,7 milijuna kuna Grada Solina. Naime, to je učinak bolje i efikasnije naplate potraživanja Grada Solina u zadnjem tromjesečju 2016.. Tim je stvoren prostor za usmjeravanje sredstava u socijalne programe koji će direktno utjecati na standard naših đaka, studenata, mnogobrojnih obitelji s petero i više djece, porodiljske naknade od 1-3 godine života djeteta iz obitelji troje ili više djece, kao i za dodatno povećavanje sredstava za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i smanjenje nezaposlenosti – kazao je u svojem obraćanju zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Solina Dalibor Ninčević te dodao kako je Grad Solin 2016. završio u plusu sa 666.000 kuna.

Konferenciji uz zamjenika gradonačelnika s ovlastima gradonačelnika Dalibora Ninčevića nazočili su i pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić te Marijana Žižić iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom.

- Naši uspješni đaci i studenti stipendisti Grada Solina kojih ima ukupno 146 retroaktivno od 1. siječnja 2017. dobiti povećanje stipendije na mjesečnoj razini od po 200 kuna - kazao je pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti Grada Solina Darko Bilandžić, te dodao kako će 35 obitelji s petero i više djece korisnika socijalne mjere također dobiti mjesečnu povećanje naknade od 200 kuna. Kao i 64 obitelji koje koriste naknade za porodiljski dopust od prve do treće godine života djeteta iz obitelji troje ili više djece.

Grad Solin je u svom Proračunu mislio i na poticanje maloga i srednjeg poduzetništva i smanjenje nezaposlenosti.
- U Proračunu Grada za 2017. godinu planirano je 450.000 kuna za poticanje maloga i srednjega poduzetništva i smanjenje nezaposlenosti – kazala je Marijana Žižić te dodala – Sada smo tom iznosu dodali još 100.000 kuna, što ukupno iznosi 550.000 kuna.
- Svrha ovoga Programa jest stvaranje povoljnoga poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i poticanje razvoju poduzetničkih sposobnosti na području Grada Solina. U tom cilju davati ćemo potpore kroz sljedeće mjere, a to su potpore novoosnovanim tvrtkama ili obrtima, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standardne kvalitete i subvencioniranje troškova nabave dugotrajne imovine – objasnila je Žižić.

Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora, a koju jedan korisnik može na više osnova u tekućoj godini, iznosi 20.000 kuna.
Zanimljiva je potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, a koja se odnosi na povrat sredstava po osnovu uplaćenih obveznih doprinosa iz i na bruto plaću za novozaposlene osobe. Pravo na potporu imaju poslodavci koji su registrirani sukladno Zakonu o obrtu ili Zakonu o trgovačkom društvu, te osobe sa stalnim prebivalištem na području grada Solina. Subvenciju se može ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji je prijavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Split, Ispostava Solin.

-Ovdje bih htio naglasiti subvenciju zapošljavanja u iznosu od 10.000 kuna za zapošljavanje osoba iznad 50 godina starosti za dostizanje godina radnog staža prije odlaska u mirovinu bez obzira na stručnu spremu – kazao je Ninčević te dodao - Također, osim zapošljavanja osoba starijih od 50 godina, izdvajat će se i 4.000 kuna za osobe sa srednjom stručnom spremom (SSS, KV, VKV), 5.000 kuna za osobe s VŠS, 7.000 kuna za osobe s VSS.
Ovdje treba naglasiti kako najkraće razdoblje zadržavanja radnika na poslu kao uvjet za ostvarivanje prava na povrat sredstava je 360 dana, a što se dokazuje sklopljenim ugovorom o radu. (Grad Solin)