Solin uz bok razvijenih i velikih europskih gradova

Solinski Majdan kao primjer dobre prakse na razini EU

Prva faza projekta revitalizacije napuštenog tupinoloma u Majdanu, kojeg je Grad Solin proveo u partnerstvu s Hrvatskim šumama – UŠP Split i Sveučilištem u Splitu – Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, uvrštena je u popis dobrih praksi u manifestu „Izgradimo grad“, koji je u veljači 2016. godine izdala Europska kulturna fondacija (ECF). U procesu izrade scenarija korištenja površine i idejnih rješenja sudjelovali su mnogobrojni dionici i građani na javnoj prezentaciji, a cijeli proces financirala je upravo Europska kulturna fondacija kroz program „Idea Camp“. Više o projektu i sudionicima na sljedećoj poveznici: https://majdansolin.com/

Solin se tako, baš kao i u programu URBACT III na kojem trenutačno sudjeluje, ponovno našao uz bok razvijenih i velikih europskih gradova.

Ujedno, metodologija razvijena kroz projekt revitalizacije majdanskog tupinoloma primijenjena je i kroz projekt IPA prekogranične suradnje Hrvatska i Bosna i Hercegovina 2007. -2013. imena Connecting Separated, u sklopu kojeg su organizirane dvije studentske radionice s ciljem osmišljavanja urbanih intervencija. Više o projektu na sljedećoj poveznici: http://connectingseparated.eu/

Manifest Europske kulturne fondacije nastao je povodom izrade tzv. „Urban agende“, dokumenta kojeg izrađuje Nizozemska koja trenutačno predsjeda Europskom komisijom, i koji će zemlje članice EU obvezati na nove metode, participativne metode urbanog planiranja i korištenja prostora. (Grad Solin)