Split: 300 tisuća kuna za poticanje kreativne industrije

fo: Pixabay

Grad Split raspisao je Natječaj za poticanje kreativne industrije grada Splita u 2019. godini.

Natječaj je otvoren 11. lipnja 2019. godine i traje do 13. rujna 2019. godine. Ukupno je osigurano 300 tisuća kuna u Proračunu Grada Splita za ovu namjenu, a sredstva bi se dodjeljivala za pokriće troškova izvršenog ulaganja u slijedeće namjene: 
   -   uređenje poslovnog prostora smještenog na području grada Splita, 
   -  nabava strojeva, alata, informatičke opreme i poslovnog softvera, 
   -   jačanje poslovnih kapaciteta kroz stručno usavršavanje, 
   -   promidžbene aktivnosti, 
   -   troškovi vanjskih stručnjaka i usluga. 

Jedan prijavitelj može podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava potpore za jednu ili više namjena s tim da se sredstva potpore odobravaju samo za ­­80% troškova izvršenog ulaganja, a najviše do 30 tisuća kuna. Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici koji imaju registrirano sjedište na području grada Splita te imaju registriranu glavnu/pretežitu djelatnost prema popisu prihvatljivih djelatnosti (detaljno navedene u Natječaju), a projektni prijedlog u zahtjevu za potporu se mora odnositi na prihvatljivu djelatnost. 
  
Cilj dodjele bespovratnih potpora preko ovog Natječaja je poticanje gospodarskih aktivnosti mikro i malog poduzetništva na području kreativne industrije kroz razvoj kreativnih proizvoda i usluga, povećanje aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kreativne industrije te poticanje poduzetnika koji djeluju na području  kreativne industrije u promociji i očuvanju tradicijskih i autohtonih vrijednosti te kulturne baštine Grada Splita. 
  
Više informacija o samom natječaju nalazi se na internetskoj stranici Grada Splita www.split.hr, a za sva pitanja na raspolaganju je Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam: gospodarstvo@split.hr (Grad Split)