Split: Podijeljeni ključevi prvih POS stanova na Kili

Na prigodnoj svečanosti ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević, zajedno s direktorom Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Goranom Bradićem, podijelio je ključeve kupcima stanova POS-a na lokaciji Kila 1, odnosno na adresi Vrboran 19. Riječ je o objektu vrijednom ukupno 118 milijuna kuna u kojem se uz 162 stana nalaze i tri poslovna prostora te 232 parkirna mjesta.

„Vlada, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je preko APN-a napravila dobar posao. Pritužbe iz drugih zgrada ćemo rješavati u garantnom roku. Svi znate da je izvođač u stečaju, a uvjeren sam da takvih prigovora neće biti u ovom slučaju, a ako ih i bude rješavat će se u garantnom roku. To vam jamčim. Preko puta se trebao graditi dječji vrtić, ali je grad odustao od gradnje. Međutim, zahvaljujući Županiji i županu Zlatku Ževrnji mi smo to preprojektirali i tu će se graditi tri ambulante, jedna apoteka, prostorije za kotar, koji radovi će krenuti vrlo skoro. Jer, nije dovoljno da imamo samo stanove, nego i društvene sadržaje – mora biti škola, vrtića, mora se urediti pristupna cesta.
Na ovome se neće stati. Za Splićanke i Splićane koji sada nisu imali priliku kupiti stan APN je prije oko mjeseci raspisao poziv za dostavu ponuda za kupnju novog zemljišta za izgradnju novih POS-ovih stanova. Podnesene su četiri ponude, od kojih su dvije valjane i sada se obrađuju i tu će se graditi četiristotine i nešto stanova. Na jednoj lokaciji 300, a na drugoj nešto više od sto. Za tu drugu lokaciju moramo čekati izmjenu GUP-a. Vjerujem da će nova gradska vlast brzo krenuti u te izmjene da bi i tu počeli s gradnjom. Zemljište u Splitu je skupo i tu se mora uključiti Grad, koji ima zemljišta u svom vlasništvu. I kad bi Grad dao zemljište i oslobodio nas naknade za izgradnju infrastrukture mi bi ove stanove mogli graditi za ispod 1000 eura po kvadratu“, rekao je ministar Kuščević, uručujući ključeve novim stanarima, među kojima su prve obitelji bile one Ivana Majića i Krešimira Dobrovića.

„Ovo je veliki dan za sve vas, za APN i za državu Hrvatsku. Cijena je zbroj svih stvarnih troškova predviđenih projektom. Bila je predviđena u visini 1125 eura, ali smo uspjeli smanjiti za 20-tak eura. Uvjeren sam da je ovo najbolja i najljepša zgrada od svih do sada izgrađenih i sigurno ćemo nastaviti i dalje održavati takvu kvalitetu“, kazao je direktor Bradić, izrazivši nadu da budući stanari neće biti nezadovoljni kao stanari Kile 4, jer je izvođač iz Splita. Podsjetio je da su postojali problemi sa Gradom Splitom, jer je Grad odustao od gradnje vrtića. „Uspjeli smo to prenamijeniti. Pokušavamo još smanjiti cijenu jer je projektant isprojektirao preveliku cijenu i nadam se da ćemo uspjeti pa ćete dobiti i dom zdravlja i ljekarnu i prostor kotara“, rekao je Bradić.

Vladina povjerenica za Split Branka Ramljak je izrazila zadovoljstvo što može prisustvovati ovakvom događaju. „Zadovoljstvo mi je da ovdje vidim i dosta mojih studenata. Znam koliko znači ući u novi stan, jer sam i sama 13 godina bila podstanar. Grad Split se od prvog trenutka uključio u ovaj projekt i do sada uložio 37 milijuna kuna. Za dovršetak dijela koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu, prije svega prometnice i otkup zemljišta u proračunu je osigurano još 16 milijuna kuna. Očekujem da će vrlo brzo ovo postati područje, mjesto gdje ćete svi zajedno živjeti i raditi i da će svi ostali stanovnici Splita rado doći na Kilu kao jedan novi, suvremeni dio grada Splita“, rekla je povjerenica Ramljak, čestitajući svima na ovom događaju kao velikom u njihovim životima.

Svečanosti primopredaje ključeva prisustvovali su i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara, zamjenik direktora APN-a Krešimir Žunić, Anto Krželj, pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju te Teo Vojković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo. Inače, Grad Split je na komunalno opremanje lokacije Kila do sada utrošio 20 milijuna kn za otkup zemljišta, 13 milijuna kn na izgradnju prometnica i infrastrukture te 4 milijuna kn za priključke Kile na komunalnu infrastrukturu. na području naselja planirana je izgradnja dječjeg vrtića za 150 djece u šest odgojnih skupina. To znači da bi poštujući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe trebalo kupiti zemljište površine cca 4500 m2. Shodno tome u 2017. godini je planirano za kupnju zemljišta osigurati sredstva u iznosu 5,000.000 kn. (Grad Split)