Split: Splitsko Sveučilište mora biti glavna sastavnica razvoja grada

Gradski vijećnici u srijedu su, na sjednici posvećenoj suradnji Grada Splita i Sveučilišta u Splitu, jednoglasno usvojenim zaključcima utvrdili smjer u kojem bi se ta suradnja trebala razvijati te način njenog ostvarivanja. U raspravi, koja je trajala puna četiri i pol sata, svi vijećnici su izrazili potporu Sveučilištu, ocijenivši, između ostalog, da ono mora biti glavna sastavnica razvoja grada Splita te da zbog toga suradnja Grada i Sveučilišta mora biti tijesna i da se mora prožimati.

U tom smislu su kao dobri primjeri istaknuti rad na Strategiji urbane aglomeracije, na projektu Park šume Marjan, kao i dugogodišnji rad na Strategiji upravljanja Starom gradskom jezgrom. Stoga su i svi vijećnici pozdravili održavanje zajedničke sjednice, ocijenivši da suradnja Grada i Sveučilišta nema alternative, bez obzira na sve poteškoće. A one su locirane na području financija, odnosno nespornih novčanih dugovanja Sveučilišta Gradu, koja bi se trebala prebijati uz pomoć nadležnog ministarstva, za što postoje suglasnosti brojnih dosadašnjih ministara, ali ne i provedbene odluke u državnim proračunima. Također, riječ je i o rješavanju prostora za Filozofski fakultet. Tako je jedna od opcija kupnja zgrade trgovačkog poduzeća „Brodomerkur“, gdje bi se uselio taj fakultet koji sada djeluje na šest lokacija u gradu te između ostalog plaća najam klerikatu. Za to su potrebna velika financijska sredstva koja Sveučilište trenutno nema. Stoga očekuju da Grad pripomogne s dijelom sredstava. Jedan od najkrupnijih problema je i pitanje imovinsko-pravnih problema na području Sveučilišnog kampusa, gdje se ne mogu nastaviti razvojni projekti dok se ne riješi pitanje parcela u privatnom vlasništvu i na kojima postoje izgrađeni privatni objekti. U konkretnom slučaju postoje dva pristupa: Grad se zalaže za legalizaciju tih objekata i otkup, dok je Sveučilište protiv legalizacije.

U dugoj raspravi u koju se nisu uključivali članovi Senata Sveučilišta ni prorektori, nego je samo rektor Šimun Anđelinović iznio informaciju o trenutnom stanju te poređenje s drugim velikim sveučilištima u Hrvatskoj, kao i izvijestio o suradnji s Gradom Splitom i aktivnostima koje se poduzimaju na rješavanju postojećih problema, vijećnici su se određivali i prema prijedlozima zaključaka koji su sa Sveučilišta ponuđeni Gradskom vijeću. U tom kontekstu je kritički promotrena činjenica o nezadovoljavajućem broju kadrova na Sveučilištu, o tome da zastupnici iz Splita i Županije nedovoljno lobiraju da se na razini Hrvatske promijeni neadekvatan odnos prema splitskom Sveučilištu. U tom svjetlu je prihvaćena ocjena da će se zaostajanje razvoja Sveučilišta dugoročno odraziti i na slabljenje položaja grada i regije, što će onda još više ubrzati iseljavanje mladih i školovanih. U tom kontekstu je iskazano pozitivno raspoloženje da se financijski i prostorno pomogne Sveučilištu.
Slijedom toga su i usvojeni zaključci u kojima se ističe da je vijeće primilo na znanje prijedloge zaključaka Sveučilišta iznesene tokom tematske rasprave. Vijeće je u tom smislu zadužilo stručne službe i gradonačelnika Ivu Baldasara da za prvu narednu sjednicu vijeća, sukladno iznesenim prijedlozima, pripremi prijedloge odluka koje će dostaviti vijeću na raspravu i odlučivanje. Također, vijeće je zadužilo Gradonačelnika da za prvu redovnu sjednicu Gradskog vijeća u 2017. godini dostavi prijedloge detaljno razrađenih akata, a sukladno prioritetu koji će se prethodno dogovoriti sa Sveučilištem u Splitu.

Vijećnici su ove zaključke usvojili jednoglasno, a prema riječima Gradonačelnika prijedlozi odluka vijeću će na raspravu i odlučivanje biti dostavljeni već u utorak, 20. prosinca 2016. godine, drugog dana 37. sjednice Gradskog vijeća, čiji je početak zakazan za ponedjeljak 19. prosinca.

Takvim završetkom sjednice bili su zadovoljni i gradonačelnik Baldasar i rektor Anđelinović. „Potvrđeno je da Grad Split kao i do sada želi pomagati svoje Sveučilište, da imaju zajedničke interese i ciljeve i da se svi skupa moramo potruditi da Sveučilištu omogućimo normalan nastavak rada i normalno širenje“, rekao je gradonačelnik, dok je rektor nazvavši raspravu plodonosnom ocijenio da je u njoj iskazana bezrezervna podrška Sveučilištu. (Grad Split)