Sveta Nedelja: Kreće energetska obnova osnovne škole, EU sufinancira 50 posto troškova

Grad Sveta Nedelja u ponedjeljak je zaprimio obavijest da su im odobrena bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Sveta Nedelja.

Na temelju izrađene projektne dokumentacije Osnovna škola Sveta Nedelja prijavljena je na "Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora". Projektni prijedlog udovoljavao je svim uputama te su službeno odobrena bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Sveta Nedelja u iznosu od 3.646.709,15 kn, od traženih bespovratnih sredstava u iznosu od 4.540.570,59. Ukupni troškovi obnove iznose 7.232.458,81 kn, a preostali iznos troškova energetske obnove zgrade Osnovne škole Sveta Nedelja raspodijelit će se između Grada i Županije u omjeru 50:50.

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec zahvaljuje se Zagrebačkoj županiji, kao i Osnovnoj školi Sveta Nedelja i ravnateljici Anici Magdalenić na suradnji u procesu izrade projektne dokumentacije i prijavi na Fond te ističe kako vjeruje da će i ubuduće uspješno surađivati. (Grad Sveta Nedelja)