Sveta Nedelja: Osnovana tri nova odjela Gradske uprave te uvedena aplikacija za prijavljivanje komunalnih problema

U četvrtak, u prostorijama Gradske vijećnice, održana je konferencija za novinare na temu unapređenja rada Gradske uprave Grada Svete Nedelje, a organizacijske promjene i implementaciju novih informatičkih softvera potanje su prezentirali gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec i zamjenici gradonačelnika Marija Hršak i Davor Nađi.

Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako Grad Sveta Nedelja nema namjeru živjeti samo na slavi zbog odluke o ukidanju prireza i poreza na potrošnju koja je razveselila građane početkom 2019. godine, već odmah nastavlja dalje s uvođenjem niza mjera kako bi se unaprijedio rad Gradske uprave i na najbolji mogući način približio potrebama građana. Zbog toga je i sazvana ova konferencija za novinare na kojoj su predstavljena nova i jednostavna rješenja koja će građanima pojednostavniti procese poput prijave kvara javne rasvjete, prijave raznih komunalnih problema i slično.

Promjene u organizacijskoj strukturi potanje je obrazložila zamjenica gradonačelnika Marija Hršak istaknuvši kako je od osnutka Grada, dakle punih 12 godina, Gradska uprava imala relativno malen broj zaposlenih unutar Jedinstvenog upravnog odjela. S obzirom na stalni rast stanovnika i poduzetnički kapacitet primijećena je potreba za reorganizacijom Gradske uprave, te kako bi se ubrzao njen rad i radni procesi osnovana su tri odjela: Upravni odjel za financije, računovodstvo i javne prihode, Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu te Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko pravne poslove. Spomenutim rastom broja stanovnika, povećanjem proračuna i intenzitetom projekata uočena je potreba za zapošljavanjem na onim područjima koja će prema Strategiji razvoja, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje, u sljedećem razdoblju imati veću dinamiku i opseg poslova. „Želimo istaknuti da su od radnih mjesta za koje smo otvorili natječaje 3 nova (savjetnik/ca za društvene djelatnosti, savjetnik/ca za provedbu EU projekata i viši referent/ica za prostorno komunalne djelatnosti), a ostali su zamjena za odsutnog djelatnika, upražnjeno mjesto i mjesto vježbenika/ce“ naglasila je zamjenica gradonačelnika Marija Hršak.

Kontinuiranim rastom i povećanjem opsega posla ukazala se i potreba za implementacijom novih informatičkih rješenja koja će građanima i svim zainteresiranim skupinama uvelike pridonijeti u smislu ostvarivanja određenih prava, ali i u kontekstu dostupnosti svih informacija. Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi prezentirao je potanje novi Geografski informacijski sustav – GIS sustav u sklopu kojega su dostupne sve informacije vezane uz urbanističke i prostorne planove Grada Svete Nedelje, ali i opće informacije, kao i one vezane uz komunalnu infrastrukturu. U sklopu GIS sustava koji se nalazi na službenim stranicama Grada Svete Nedelje (www.grad-svetanedelja.hr ) u rubrici Prostorni planovi, jednostavnim pritiskom kursora miša na samom zaglavlju – PRIJAVA PROBLEMA GRADU i odabirom odnosno izborom lokacije unutar mape, moguće je prijaviti bilo kakav komunalni problem nadležnim službama Grada Svete Nedelje. Ukoliko se za pregled GIS sustava i/ili prijave problema koristi mobilni aparat, može se preuzeti besplatna aplikacija Propravimo.hr putem koje se u svega nekoliko koraka može prijaviti nadležnim službama bilo kakav komunalni problem (poput prijave kvara javne rasvjete, oštećenje prometnice i slično).

„Uz ranije spomenuta rješenja kojima je unaprijeđen rad Gradske uprave, zadovoljstvo mi je napomenuti kako je u tijeku i priprema izmjene radnog vremena Gradske uprave temeljem koje će jedan dan u tjednu službe za građane raditi dulje jer smo svjesni da većina zaposlenih građana radi u okviru istog radnog vremena“ istaknuo je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi. Uz promjene u radnom vremenu, gradonačelnik Dario Zurovec, osvrnuo se i na promjene vezane uz održavanje Otvorenih vrata gradonačelnika svakog ponedjeljka u vremenu od 13,00 do 16,30 sati kada građani i zainteresirana javnost može bez najave doći na sastanak s gradonačelnikom i zamjenicima bez prethodne najave. Zbog velikog interesa građana koji dolaze na Otvorena vrata, pojavio se problem duljeg čekanja na sastanak. Kako bi se čekanje na sastanak i nastanci gužve spriječili u budućim razdobljima, u prizemlju Gradske uprave biti će moguće bilo kada ispunit obrazac i naznačiti točno vrijeme i datum sastanka s gradonačelnikom.

„Vjerujemo kako smo uvođenjem GIS informatičkog sustava i mogućnošću brze i jednostavne prijave komunalnih problema građanima pojednostavili pristup informacijama, ali i olakšali postupke rješavanja predmeta, a reorganizacijom unutarnje strukture Gradske uprave, uvođenjem novog kadra, budućim izmjenama radnog vremena i dostupnosti gradonačelnika i zamjenika unutar Otvorenih vrata uvelike doprinijeli razini odnosa s našim sugrađanima“ istaknuo je gradonačelnik Dario Zurovec. (Grad Sveta Nedelja)