NOVI BLOG Dobro upravljanje, transparentnost, antikorupcijska politika

Transparentnost je ključ povjerenja građana u lokalnu vlast

Želimo informirati građane o tome kojim informacijama i u kojem obliku imaju pravo pristupa, a gradske uprave potaknuti i pomoći im kako bi što jednostavnije i jasnije svojim sugrađanima i poreznim obveznicima prezentirali na koji način i kako donose odluke i raspolažu njihovim novcem, te tako jasno demonstrirali i svoje antikorupcijsko opredjeljenje i djelovanje. Pokrećemo zato novi blog u kojem će jedan od najboljih hrvatskih eksperata za antikorupcijsku politiku, pristup informacijama i sukob interesa Duje Prkut na konstruktivan i edukativan način demistificirati ovu temu

Gradonačelnik.hr prva je i jedina medijska platforma u Hrvatskoj koja se na pozitivan način, ozbiljno bavi lokalnom politikom, odnosno njezinim rezultatima. Već dvije godine kontinuirano i temeljito analiziramo gradske proračune i način na koji gradske vlasti koriste novac svojih poreznih obveznika te objavljujemo one najbolje. Želimo, naime, široj javnosti prezentirati pozitivne rezultate i trud gradskih uprava, te potaknuti pozitivnu konkurenciju i promjene u onim gradovima koji su se dosad manje iskazali rezultatima i projektima u korist svojih građana.

Uz to, želimo pomoći i gradskim upravama i gradonačelnicima, te ih potaknuti da budu što uspješniji u svom radu, pri čemu ključnim smatramo efikasnost i transparentnost.

Kada je efikasnost u pitanju, jedan od ključnih izazova ali i prilika koje stoje pred gradonačelnicima i njihovim timovima je korištenje EU fondova, pa smo zato prije pola godine krenuli sa serijom blogova u kojima naša ekspertica za EU fondove Mirjana Samardžić Novosel na vrlo edukativan i informativan način piše o aktualnim temama iz ovog područja.

Sada smo, pak, odlučili napraviti novi iskorak, te fokus proširiti na drugi ključni faktor dobrog upravljanja koji značajno doprinosi izgradnji povjerenja građana u vlast – transparentnost.

Istraživanja, naime, već desetljećima ukazuju, a trenutna politička zbilja potvrđuje, da je povjerenje građana u politiku, političke aktere i javna tijela u kontinuiranom padu, što dovodi do političke nestabilnosti i sve veće nezainteresiranosti građana za uključivanjem u procese odlučivanja i bilo kakvo konstruktivno sudjelovanje u životu zajednice. Ukratko, vladavina i upravljanje na lokalnoj razini postaju iznimno nezahvalna zadaća.

S obzirom da upravo netransparentnost ili nedovoljna transparentnost automatski budi sumnju i u postojanje korupcije, te dodatno srozava povjerenje i narušene odnose na relaciji građani-političari, želimo na konstruktivan i edukativan način demistificirati ovu temu – informirati građane o tome na koje informacije i u kojem obliku imaju pravo, a gradske uprave potaknuti i pomoći im kako bi što jednostavnije i jasnije svojim sugrađanima i poreznim obveznicima, te u konačnici biračima, prezentirali na koji način i kako donose odluke i raspolažu njihovim novcem. Povrh toga, dostupnost informacija o radu lokalne uprave preduvjet su za uspostavu participativnih procesa odlučivanja, odnosno stvarnog uključenja većeg broja građana i lokalnih aktera u upravljanje lokalnom zajednicom.

Stoga ponosno najavljujemo novi blog na gradonačelnik.hr-u, kojega će pisati Duje Prkut, jedan od najboljih domaćih eksperata za područje antikorupcijske politike, pristup informacijama i sukob interesa. Prkut je šest godina radio kao analitičar i zagovarač u GONG-u, upravo za ovo područje, član je Vladinog Savjeta za sprječavanje korupcije, radne skupine za izradu nacrta zakona o sprječavanju sukoba interesa, a kao član LOTUS tima sudjelovao je u dvije runde istraživanja otvorenosti i transparentnosti JLP(R)S-a. Među ostalim je sudjelovao i u Koordinacijskoj radnoj skupini za izradu nove Strategije suzbijanja korupcije, te u skupini za izradu nacrta zakona o lokalnim izborima. Autor je nekoliko relevantnih analiza, publikacija i istraživanja (Pomak prema upravljanju sukobom interesa - analiza hrvatskog sustava sukoba interesa; Antikorupcijska politika ili tek refleks pristupnog procesa - analiza sadržaja i provedbe hrvatske antikorupcijske politike u periodu 2008.-2011., Smjernice za proaktivnu objavu podataka za JLP(R)S - publikacija razvijena u suradnji s Povjerenicom za informiranje).

Uz to, Prkut je tri godine bio vanjski predavač na Fakultetu političkih znanosti na kolegiju Komparativni politički sustavi, trener je u Državnoj školi za javnu upravu za područje razvoja scenarija, antikorupcije i dobrog upravljanja, te redovito vodi treninge o analizi i zagovaranju javnih politika za organizacije civilnog društva.

Vjerujemo da ćete se složiti s nama da je riječ o najboljoj osobi za ovaj posao, te da ćete pratiti njegov blog s kojim krećemo već ovaj tjedan. (gradonačelnik.hr)

BLOG, duje prkut, antikorupcijska politika, transparentnost, dobro upravljanje