Trogir: Obveze grada najmanje u posljednjih deset godina

Grad Trogir bilježi pozitivne financijske trendove, pa su prošlu godinu završili sa 12,8 milijuna kuna obveza, što je preko 20 milijuna kuna manje nego na početku godine, kad su te obveze iznosile preko 33 milijuna kuna – pokazuje financijsko izvješće Grada Trogira za 2018. godinu.

Kako pojašnjavaju Grada, na povećanje obveza u 2018. značajno je utjecalo evidentiranje naplate zadužnice od Karlovačke banke za kredit HNK Trogir iz 2008. u ukupnom iznosu od 2.099.142,18 kn za koji je Grad Trogir bio solidarni dužnik, a koja je teretila tekuće rashode proračun u 2018. g. Za financijsko poslovanje Grada u 2018. značajno je naglasiti, nastavljaju, da je Grad podmirio obvezu za kratkoročni kredit u iznosu od 8.000.000,00 kn, da je ostvaren višak poslovanja u iznosu 6.591.170 kn, da su ukupne obveze Grada smanjene za čak 20.284.825 kn, da su smanjena ostala potraživanja Grada za 10.435.035 kn, da je Trgovačko društvo Dobrić d.o.o. deblokirano, te je u cilju okončanja reguliranja međusobnog dugovanja i potraživanja između Grada Trogira i društva Dobrić d.o.o. 27.12.2018. potpisan Sporazum. Po izvršenom međusobnom usklađenju visine dugovanja i potraživanja provedenim prijebojem (kompenzacijom) umanjio se iznos potraživanja prema trg. dr. Dobrić d.o.o. za iznos 7.027.730 kn, a preostalo dugovanje trg. dr. Dobrić iznosi 10.743.227 kn.

‘Prošla godina bila je sanacijska. Morali smo odraditi plaćanja mnogih dospjelih dugova koliko god to bolno bilo jer drugačije Grad ne bi mogao dalje. Najteže je baviti se rješavanjem 'kostura iz ormara' kada ima toliko drugih gorućih prioriteta, ali to smo morali riješiti da bismo krenuli u veliki investicijski ciklus u ovoj godini s oko 40 manjih i većih projekata’, istaknuo je gradonačelnik Ante Bilić.

Usporedbe radi, prihodi u 2016. godini bili su 61.029.021 milijun kuna, rashodi 57.132.947 milijuna, višak prihoda 3.896.074, a stanje obveza 23.401.547. U 2017. godini prihodi su iznosili 68.128.014 kn, rashodi 60.564.118 kn, ostvaren je višak prihoda u iznosu od  7.563.896 kn, a stanje obveza povećano je na 33.145.990 kn. Za 2018. brojke su osjetno bolje pa su prihodi 81.210.953 kn, rashodi 74.619.783 kn, višak 6.591.170 kn, a obveze 12.861.166 kn.

‘Odgovorno se ponašamo i raspolažemo gradskim novcem. Savjesno odlučujemo o raspodjeli svake kune i to donosi vidljive rezultate. Kroz koju godinu ćemo se, vjerujem, u potpunosti konsolidirati i osigurati dodatna sredstva za brojne investicije koje naš grad treba’,  dodao je gradonačelnik. (Grad Trogir)