U Puli raste broj djece - rođeno 44 više nego lani, u vrtiće upisano 22 više

Danas je objavljena Konačna lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule u pedagoškoj godini 2019./2020.. Tako će narednu godinu ukupno biti upisano 437 djece od čega je njih 193 upisano u jaslice, 148 u dječji vrtić, njih 11 u predškolu te 85-ero djece koja do 1. rujna još uvijek nisu napunila 12 mjeseci života, a čijim je roditeljima Grad Pula od ove godine maksimalno izašao ususret te im je odobrio mogućnost upisa čim steknu formalne uvjete. Na taj način, roditeljima je pružena sigurnost da će im dijete biti zbrinuto u vrtiću u trenutku kada budu krenuli na posao.

Pula bilježi konstantno povećanje broja novorođene djece što je vidljivo i po broju novorođenačkih naknada koje Grad Pula dodjeljuje roditeljima, pa je tako u prvih šest mjeseci ove godine u Puli rođeno 200 djece, dok ih je lani u istom periodu bilo 156, odnosno 44 djece više. Slijedom navedenog, ove se godine javio i veći broj roditelja čija djeca već u rujnu navršavaju godinu dana pa je Grad Pula ovim upisima i njima osigurao smještaj u dječjem vrtiću.

Za razliku od prijašnjih upisa, roditelji djece koja su se upisala tijekom pedagoške godine u jedan od tri dječja vrtića kojima je osnivač Grad Pula, nisu trebali ponovno izaći na objedinjene upise. Takve je djece ukupno 60 i njihov status udovoljavanja uvjetima Pravilnika za upis je provjeren u sklopu redovnog produženja subvencija za svu djecu upisanu u dječji vrtić tijekom mjeseca travnja.

Uzimajući u obzir broj djece koja nije bila primorana na ponovni upis te broj djece koji su upisani, Grad Pula bilježi porast djece u dječjim vrtićima te je ove godine upisano 22 djece više nego lani.

Jedinstveni upis djece u dječje vrtiće provodio se od 20. svibnja do 3. lipnja putem sustava e-Vrtića kojeg je Pula kao prvi grad u Hrvatskoj uveo još 2013. godine, a zahvaljujući kojem je   priliko upisa smanjena papirnata birokracija, postupak je znatno brži, transparentniji i jednostavniji, a roditeljima su omogućene financijske uštede. Takav sustav omogućuje jedinstvene upise po istim kriterijima za tri dječja vrtića čiji je osnivač Grad i 21 privatni vrtić te Gradu omogućava da na vrijeme prepozna trenutne potrebe te uskladi svoje kapacitete kako bi svoj djeci osigurali siguran boravak u vrtiću.

Posjetimo, gotovo trećina gradskog proračuna Pule, točnije oko 133 milijuna kuna, u ovoj je godini osigurano za podizanje kvalitete predškolskog odgoja, sporta, socijalne skrbi te zdravstva. Djeca s područja Pule već od najranije dobi imaju siguran upis u dječje vrtiće, a nakon što djeca krenu u vrtić, roditelji mogu bezbrižno na posao jer je svim pulskim vrtićima radno vrijeme već 40 godina prilagođeno potrebama roditelja. Vrtići rade do 17:00 sati, a postoji i dežurni poslijepodnevni vrtić za roditelje koji rade u smjenama. Posebna briga vodi se o djeci s posebnim potrebama koja pohađaju vrtić, a za koje je osigurana stručna potpora te je opremljena i senzorna soba. Svi vrtići su opremljeni modernim kuhinjama po HACCP sustavu, u kojima se spravlja pet visoko kvalitetnih obroka dnevno planiranih u suradnji sa ZZJZ IŽ te se svake godine investiraju značajna sredstva u osuvremenjivanje i opremanje vrtića novom opremom. (Grad Pula)