U Vukovaru postavljena još dva moderna biciklistička stajališta

Ministarstvo turizma dodijelilo je putem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini Fonda za razvoj turizma potporu Gradu Vukovaru za postavljanje dva biciklistička stajališta i radove potrebne za postavljanje istih u sklopu provedbe projekta „Uređenje odmorišta na cikloturističkoj ruti EuroVelo6".

Biciklistička stajališta su postavljena na lokacijama u neposrednoj blizini Vodotornja te na parkiralištu kod Muzeja vučedolske kulture. Kao i prethodna, postavljena na lokacijama u gradu Vukovaru, i ova stajališta su čvrste metalne, nehrđajuće konstrukcije s nadstrešnicom u čiji je zadnji dio integriran pano na koji je aplicirana karta grada Vukovara.

U unutrašnjosti nadstrešnice integrirana je klupa s LED rasvjetom. U stajalištu se nalazi kutija sa osnovnim alatom za popravak bicikla. Ključeve od kutija s alatom možete preuzeti u suvenirnici Danubius ili u Muzeju vučedolske kulture.

U sklopu provedbe ovog projekta, također su naručena i 2 spiralna stalka postavljena pored biciklističkih stajališta.
Nastavak je to uređenja javne turističke infrastrukture duž cikloturističke rute EuroVelo6.

(vukovar.hr)