Učinkovitim sustavom naplate potraživanja prema Gradu Puli smanjena za 14 milijuna kuna

U odnosu na drugo polugodište 2015. godine dug građana i pravnih osoba po izvornim prihodima prema Gradu Puli, komunalnim trgovačkim društvima i javnim ustanovama smanjen je za 3 posto, odnosno sa 138,9 milijun kuna na 134,5 milijuna kuna, prema podacima u danas objavljenom polugodišnjem izvještaju za 2016. godinu o stanju nenaplaćenih dospjelih potraživanja.

Grad Pula je podatke objavio na svojim službenim internetskim stranicama www.pula.hr. Na dan 30. lipnja 2016. godine, ukupna potraživanja prema Gradu Puli iznose 100,9 milijuna kuna, a ako se tom iznosu odbije 7,2 milijuna kuna naknade za uređenje vode koja nisu prihod Grada, ukupna dospjela potraživanja Grada Pule iznose 93,7 milijuna kuna. Ovaj iznos Gradu duguje 14.145 građana, u iznosu od 41,7 milijuna kuna, dok 2.352 pravne osobe duguje 51,9 milijuna kuna.

„Samo je u proteklih godinu dana Grad Pula uspio smanjiti potraživanja za nešto više od 6,3 milijuna kuna. Nadalje, od 2010. godine kada je formiran Tim za dospjela, a ne naplaćena potraživanja s ciljem brže i efikasnije naplate potraživanja, do danas je taj dug smanjen za  56,6 milijuna kuna. Mislim da brojke dovoljno govore o napetku i učinkovitosti samog sustava naplate, posebice kod trgovačkih društava koji iz godine u godine sve više smanjuju potraživanja", kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Građani i pravne osobe, uz dugovanja prema Gradu Puli, s 30. lipnja 2016. godine duguju i tvrtkama u vlasništvu Grada 55,6 milijuna kuna, a javnim ustanovama 1,8 milijuna kuna. Kada se od dospjelih potraživanja u poslovnim knjigama trgovačkih društava odbije 16,6 milijuna kuna prolaznih stavki, fizičke i pravne osobe duguju pulskim trgovačkim društvima za njihove izvorne prihode 39 milijuna kuna. Prolazne stavke su, primjerice, potraživanja sredstava kroz naknade za izgradnju komunalne infrastrukture koja nisu prihodi trgovačkih društva koja ih prikupljaju putem svojih računa, kako za druga komunalne tvrtke tako i za tvrtke izvan sustava Grada Pule.

Podaci se objavljuju zbirno i bez navođenja podatka o dužnicima budući da je Ministarstvo financija stava da prema odredbama Općeg poreznog zakona jedinice lokalne samouprave nisu ovlaštene objavljivati popis dospjelih i nenaplaćenih dugova u drugom obliku. Podaci o dospjelim dugovanjima prema Gradu Puli te javnim poduzećima i javnim ustanovama i ubuduće će se objavljivati na internetskim stranicama Grada Pule svakih šest mjeseci.