Umag: Civilnim udrugama 5,17 milijun kuna

Za razvoj sporta i rekreacije predviđeno je 3.095.000,00 KN, za promicanje kulture 735.000,00 KN, za zaštitu prava nacionalnih manjina 305.000,00 KN, za socijalnu skrb i zdravstvo 820.000,00 KN, za odgoj i obrazovanje 80.000,00, za poljoprivredu i ribartstvo 40.000,00 KN, za udruge privatnih iznajmljivača 25.000,00 KN te za gospodarstvo 73.000,00 KN

U Gradskoj vijećnici Grada Umaga u srijedu 1. ožujka o.g. održana je svečanost potpisivanja Ugovora za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga grada Umaga za 2017. godinu.

Nakon usvajanja proračuna Grada Umaga od strane Gradskog vijeća, raspisivanja Natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva na području Grada Umaga te nakon provođenja postupka provjere administrativnih uvjeta te ocjene i procjene pristiglih prijava, donesene su Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga za 2017. godinu. Sukladno navedenom, predstavnici udruga i gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese potpisali su ugovore za institucionalnu potporu udrugama za projekte i manifestacije na području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, kao i kulture. Ukupno je s 20 udruga potpisano 37 ugovora.

Osim natječaja za sufinanciranje projekata, manifestacija i programa za navedena područja, raspisan je i natječaj za sufinanciranje manifestacija u području gospodarstava koji je otvoren do 30. rujna o.g., dok je natječaj za poljoprivredu i ribarstvo bio otvoren do 20. veljače 2017. godine.

Grad Umag u 2017. godini izdvaja ukupno 5.173.000,00 KN za aktivnosti civilnog sektora. Za razvoj sporta i rekreacije predviđeno je 3.095.000,00 KN, za promicanje kulture 735.000,00 KN, za zaštitu prava nacionalnih manjina 305.000,00 KN, za socijalnu skrb i zdravstvo 820.000,00 KN, za odgoj i obrazovanje 80.000,00, za poljoprivredu i ribartstvo 40.000,00 KN, za udruge privatnih iznajmljivača 25.000,00 KN te za gospodarstvo 73.000,00 KN.

Grad Umag kontinuirano sufinancira programe, projekte i manifestacije koji su od velikog značaja za promicanje sporta i rekreacije, kulture, odgoja i obrazovanja, gospodarstva, turizma, poljoprivrede te socijalne skrbi i zdravstva. Navedena su područja od iznimne važnosti za razvoj jedne zdrave zajednice, čemu Grad Umag kontinuirano i dosljedno, kroz razne vidove potpora, teži. Potpore Grada Umaga dokazuju kako su rad, trud i angažman umaških udruga prepoznate i uvažene,  jer iste putem svojih aktivnosti, programa, projekata i manifestacija u konačnici uvelike utječu na kontinuirani razvoj našega grada. (Grad Umag)