Umag kao primjer: FZOEU održao radionicu o sanaciji odlagališta EU novcem

U zadnjih 7 godina Umag, grad koji svakodnevno raste i koji ponosno ističe titulu pokretača lokalnog razvoja, odlučno se popeo na sam vrh ljestvice istarskih i hrvatskih gradova po povlačenju nepovratnih sredstava za projekte iz fondova na razini države i EU. Naime, Umag je prvi i jedini grad u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji koji je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sanacije odlagališta otpada Donji Picudo – istok i tako postao grad primjer svim jedinicama lokalne samouprave na području Istarske i Primorsko-goranske županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 18,4 milijuna kuna, od čeka je 85% iznosa osigurano u Europskom Kohezijskom fondu, odnosno putem Operativnog programa Zaštite okoliša za razdoblje 2007.-2013.g., dok preostalih 15% osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Umag je tako postao jedinstveni primjer za sve ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave Istarske i Primorsko-goranske županije na čijem području se nalaze odlagališta otpada i koja žele slijediti primjer Grada Umaga kako bi povećale kvalitetu života stanovnika na vlastitom području, bez financijskog opterećenja lokalne zajednice. Upravo je stoga Umag izabran kao idealna lokacija održavanja iznimno važnih prezentacija i radionica od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. S ciljem informiranja o mogućnosti financiranja projekata sanacije iz EU fondova organizirane su interaktivne radionice koje su obradile mogućnosti pristupa i financiranja projekata sanacije te pripremu i provedbu postupaka javne nabave s primjerima tipičnih pogrešaka koje mogu dovesti do nepravilnosti i financijskih korekcija. Slijedom navedenog, proces uspješnog apliciranja i povlačenja sredstava u projektu sanacije umaškog odlagališta otpada Donji Picudo – istok, u sklopu velikog, desetogodišnjeg megaprojekta u smjeru održivog razvoja grada Umaga i okolnih naselja „Umag: Smart city-Green city 2010.-2020.“, poslužio je kao primjer dobre prakse kojeg treba slijediti i od kojeg učiti.

U okviru megaprojekta „Umag: Smart city-Green city 2010.-2020.“ koji promovira održivi razvoj grada, odgovorno ekološko gospodarenje resursima te ekološko osvješćivanje građana, Grad Umag iz dana u dan pretvara svoje ruho u ekološki zdrav i zeleni grad te se ubrzano razvija i raste. Održivi razvoj, ekološki pristup, očuvanje okoliša, odgovorno gospodarenje resursima te kontinuirani razvoj komunalne infrastrukture osnovni su principi kojih se Grad Umag drži kako bi svojim sugrađanima osigurao zdravu i sigurnu sredinu za život. Rezultati truda i rada dokazuju kako se Umag nalazi na vrhu ljestvice najuređenijih i najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, čime se izrazito ponosi. (Grad Umag)