Umag: Niz pogodnosti za umirovljenike - od najviših božićnica u zemlji do besplatnog parkinga i pomoći u kući

Grad Umag je za svoje umirovljenike izgradio jedinstveni sustav, primjer za Hrvatske prilike te osigurao paket niza pogodnosti i posebnu skrb za umirovljenike. Primjer je to pozitivne prakse te rezultat dugogodišnjeg iskustva i rada koji govore o tome na koji način gradovi mogu konkretno pomoći svojim umirovljenicima.

Grad Umag posebnu brigu i skrb vodi o svojim umirovljenicima, nastojeći u potpunosti razumjeti njihove potrebe. Period je to života u kojem je potrebna viša razina pažnje, pomoći i skrbi kao izraz društvene odgovornosti svih nas, kao i zahvala za dugogodišnji doprinos u razvoju naše zajednice.

Na konferenciji za medije održanoj u utorak, 18. lipnja 2019. godine u Umagu, gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese, njegovi zamjenici Mauro Jurman i Ivan Belušić te pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Slaviša Šmalc, predstavili su knjižicu „Pogodnosti i skrb za umirovljenike grada Umaga“ kojom su na jednostavan način predstavljene sve mogućnosti koje umirovljenik u Umagu može uživati.

U nizu pogodnosti, započnimo s informacijom o utjecaju na povećanje prometne mobilnosti umaških umirovljenika koji mogu koristiti potpuno besplatno centralni parking 365 dana u godini, a koji se nalazi u samom centru grada, na maloj udaljenosti od svih najfrekventnijih punktova (tržnica, ribarnica, robna kuća, Dom zdravlja, apoteka, dućani itd.).

Umirovljenicima se sufinanciraju troškovi stanovanja, a koje se odnose na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, pričuvu za održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada i druge troškove.

Korisnici koji se griju na drva, mogu ostvariti pravo na naknadu za podmirenje troškova ogrjeva i mogu im se osigurati besplatna drva i to dokle je god realno potrebno.

Jednokratna novčana pomoć je hitna i promptna skrb Grada Umaga prema umirovljenicima koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Pomoć se može dodijeliti zbog teškoća kojima bi bile ugrožene elementarne životne potrebe, kao i uslijed nepogode ili slično.

Zahvaljujući volonterskom radu terapeutkinje Ade Aleksić, svi onkološki bolesnici u postoperativnoj fazi ostvaruju mogućnost potpuno besplatne terapije limfne drenaže. Osim same terapije, pacijenti mogu dobiti i korisne savjete o nabavci potrebnih ortopedskih pomagala.

U iznimnim situacijama, kada uslugu sanitetskog prijevoza ne pokriva nadležno tijelo države ili županije, tada Grad Umag može osigurati i uslugu sanitetskog prijevoza umirovljenicima i nemoćnima s prebivalištem na području Umaga.

Nadalje, u iznimnim situacijama, socijalno ugroženim umirovljenicima, kroničnim bolesnicima ili gerijatrijskim bolesnicima, čiji prihodi i prihodi njihovih članova kućanstva koji su sukladno Zakonu obvezni skrbiti o tim osobama nisu dovoljni za podmirenje nastalih troškova, Grad može odobriti potporu za smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi.

Usluga pomoći u kući namijenjena je za naše umirovljenike koji udovoljavaju kriterijima. Njima se osigurava jedan obrok dnevno u pučkoj kuhinji u Domu za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“, ili mu se isti može dostaviti kući na trošak Grada. Grad Umag ujedno umirovljenicima koji zadovoljavaju definirane kriterije, osigurava uslugu kućanskih poslova, kao što su pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština, održavanje osobne higijene, pomoć u presvlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Svi umirovljenici grada Umaga s niskim primanjima imaju mogućnost na financijsku potporu Grada Umaga, takozvanu božićnicu, koja se utvrđuje u iznosima od 1.000,00 kuna pa sve do 4.000,00 kuna godišnje, ovisno o ukupnim mjesečnim prihodima po članu umirovljeničkog kućanstva.

Kako bi našim umirovljenicima omogućili višu razinu kvalitete zdravog i aktivnog starenja, organizirane su razne aktivnosti u POU „Ante Babić“ Umag. Kroz navedene aktivnosti i programe, želimo umirovljenicima omogućiti aktivno učenje, poticanje kreativnosti, međusobnu razmjenu iskustva te socijalnu uključenost. Očuvanjem mentalne i tjelesne kondicije, ujedno se preventivno djeluje na vaše zdravlje i time smanjuje mogućnost pojave demencije i Alzheimerove bolesti. Grad Umag u potpunosti financira aktivnosti kao što su radionice popularne psihologije i javna predavanja te su one za korisnike besplatne. Tečajeve i radionice u trajanju od 30 do 50 sati Grad Umag sufinancira s 80% od ukupnog iznosa. 

No najveći problem u Istri za umirovljenike je nedostatak kapaciteta i dugogodišnja lista čekanja za smještaj u županijske domove za umirovljenike. Upravo kako bi riješili taj najveći problem, mi smo u Umagu o svom trošku u cijelosti izgradili svoj dom za umirovljenike. Grad Umag i dalje sukladno zakonu sufinancira rad 4 županijska doma, neovisno o tome što smo izgradili svoj dom i što ni država ni županija ne sufinanciraju rad našeg doma. 

Grad Umag za umirovljenike Umaga koje ispunjavaju uvjete osigurava smještaj bez liste čekanja uz najmodernije uvjete, skrb i uslugu te takav smještaj sufinancira od 10% pa sve do čak 100% cijene troška.

Zahvaljujući izgrađenom sustavu pogodnosti i skrbi, s ponosom možemo utvrditi kako je Umag doista grad sretnijeg i bezbrižnijeg života umirovljenika. (Grad Umag)