Gradska uprava o rezultatima svog rada

Umag: Od grada u stečaju do lokalnog pokretača razvoja

Strateškim investicijama i projektima kao temelj i pokretač sveukupnog razvoja, Grad Umag se razvija i raste kao nikada do sada u svojoj povijesti. Ulaganjem 150 milijuna kuna u strateške projekte, od kojih su uz puno truda 80 iz državnih i EU fondova, svojim građanima osigurat ćemo održivu i sigurnu budućnost uz mjerljive standarde, poručili su na prošlotjednoj konferenciji za novinare gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese te njegova tri zamjenika Mauro Jurman, Floriana Bassanese Radin i Niko Čančarević.

Gradonačelnik je naglasio kako je u sedam godina Umag postao grad primjer u odgovornom upravljanju javnom imovinom, što je i potvrdila Državna revizija izvješćem iz 2015. godine, dok je našu Strategiju upravljanja zbog kvalitete  preuzela većina gradova i općina u Hrvatskoj. Odgovornost prema javnom dobru, zajednici, stvaranje uvjeta za razvoj, međugeneracijska solidarnost, suživot, održivi razvoj, socijalna osjetljivost, a posebno briga o djeci i umirovljenicima kao dvije najosjetljivije skupine građana, vrijednosti su koje obilježavaju naše projekte i investicije. Jer naš je cilj biti najbolji grad za svoje građane.

Mega projektom „Umag: Smart city-Green city 2010.-2020.“ svojim građanima osiguravamo suvremeni, ekološki osviješten i zdrav grad. Izgradili smo novi vodozaštitni sustav čime se osigurava temeljna sigurnost građana i njihove imovine. Izgradnjom oborinskog sustava i kanalizacijske mreže od preko 100 km dospjeli smo među vodeće gradove na nacionalnoj razini. Još 2010. g. osigurali smo plinofikaciju gospodarske zone Ungarija, čime smo direktno smanjili ulazne  troškove proizvođača. Utjecaj plinofikacije na ekonomsku isplativost, na zdravlje građana i zaštitu okoliša je nemjerljiv. Izgradili smo suvremenu sortirnicu i pretovarnu stanicu te smo jedini grad u Istri koji trenutno u 100% iznosu od gotovo 20 milijuna kuna iz Europskih fondova sanira odlagalište komunalnog otpada.

U sklopu razvoja grada i investicija u prometnoj i komunalnoj infrastrukturi, izgradili smo prvu gradsku aveniju i rekonstruirali Ulicu Dante te tako osigurali prometnu sigurnost i prohodnost. Radi se o projektima od iznimne važnosti koji se dešavaju jednom u 50 godina i koji uz izgradnju mediteranskog parka na gradskoj šetnici potvrđuju urbanistički rast u svrhu gospodarskog i turističkog razvoja grada te u konačnici donose europski standard i novi izgled grada.

Kao odgovoran grad, izgradili smo i gradimo nove dječje vrtiće i škole, zaposlili smo 35 novih djelatnica u vrtićima,  tako da smo danas jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji svakom djetetu jamči mjesto u vrtiću, kao i najviši standard skrbi i smještaja. U sklopu mega projekta „Umag Grad djece 2010.-2020.“ trenutno gradimo najveći vrtić u Istri kao i novu područnu školu i vrtić u Petroviji, čime smo jedini grad u Istri koji ne zatvara, već gradi nove područne vrtiće i škole. Svako dijete ima besplatne udžbenike i prijevoz u školu te osigurani produljeni boravak. U posljednjih 5 godina, mladim obiteljima osigurali smo preko 80 stanova u sklopu programa poticane stanogradnje dok smo potrebitima dodijelili 17 socijalnih stanova. Samostalno smo izgradili Dom umirovljenika, koji je po ocjeni struke najbolji u Hrvatskoj te smo tako našim umirovljenicima osigurali najkvalitetniju skrb. Ujedno, pokrenuli smo akciju „HitnaJeBitna“ čime podižemo razinu medicinske skrbi, financiramo rekonstrukciju zgrade Doma zdravlja, odnosno Hitne medicinske službe, iako je to obaveza županije i države. Danas u Umagu nema liste čekanja ni za vrtiće ni za dom umirovljenika čime smo vodeći grad u Hrvatskoj, a bili bi sretni kad bi svi u Istri to mogli izreći.

Po proračunskoj učinkovitosti i financijskoj stabilnosti smo jedan od uzornijih gradova u Hrvatskoj, a po glavi stanovnika imamo najučinkovitiji proračun u Istri, dok smo samo prije 5 godina zahvaljujući kolegama koje nas danas lažno prozivaju, bili grad u stečaju.

U Gradu Umagu trenutno su zaposlena 73 službenika na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme zaposleno je 5 službenika, dok 2 polaznika obavljaju vježbeničku praksu. Grad Umag, kao jedan od tri najrazvijenija grada u Istarskoj županiji, ne odstupa kako po broju zaposlenih, tako niti po isplati plaća u odnosu na  susjedne gradove, Poreč i Rovinj.

Kako bi vrijednosti našega rada bili svima jasne, moramo istaknuti što smo od prethodne vlasti naslijedili. Dug od preko 110 milijuna kuna, od čega 37 milijuna kredita, 55 milijuna nenaplaćenih dugova u zastari te 20-tak milijuna sudskih sporova. Naslijedili smo grad s 4 tisuće neriješenih predmeta, bez temeljnog popisa imovine, bez doma umirovljenika, preko 120 djece nije imalo mjesto u vrtiću, a jedini njihov projekt koji smo zatekli je bio izgradnja apartmana na lokaciji gdje danas gradimo vrtić za 200 djece. Toliko o onima koji su vodili grad do 2009.g. i danas bez imalo srama neistinom i dalje pokušavaju varati građane.

Prema podacima Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje stopa nezaposlenosti u gradu Umagu od 2009. g. zabilježila je strmoglavi pad. Trenutno je 120 nezaposlenih, što je najniža stopa od 1990. godine, ispod prosjeka Istre i Hrvatske. Istovremeno za potrebe sezonskih poslova u Umag je došlo oko 500 građana iz unutrašnjosti Hrvatske jer nedostaje radne snage. Po tim podacima smo među vodećim gradovima u Hrvatskoj i bili bi sretni kad bi i ostali gradovi imali takve podatke.

Slijedi citat Župana Istarske Županije koji je prije mjesec dana rekao: “Umag ima strategiju, Umag se razvija a taj je razvoj mjerljiv. Mjerljiv u brojkama, projektima, manifestacijama, investicijama, BDP-u i stopi nezaposlenosti.“ Naravno da kolege iz Umaškog IDS-a nisu mogli čuti svog Župana jer se ove godine nisu odazivali na obilježavanje Dana Grada i pobjede nad fašizmom. Žao mi je što građani moraju čitati njihove besramne neistine i što takvi ljudi imaju političke ambicije jer se svojim ponašanjem zbog pomanjkanja znanja, odgovornosti i kompetencije ne bi smjeli baviti politikom. Njih ne zanima dobro zajednice, već ih isključivo smeta svima vidljiva činjenica da se Umag razvija i raste te što rezultatima pokazujemo da je Umag svakim danom sve bolji.

Zamjenik gradonačelnika Niko Čančarević nadodao je kako se broj zaposlenih u gradskoj upravi transparentno prikazuje te kako je činjenica da se povećava broj zaposlenih u Gradu Umagu od 2009. godine pa do danas, logičan slijed koji proporcionalno prati broj gradilišta, odnosno novih brojnih projekata na području Umaga.

Zamjenik gradonačelnika Mauro Jurman nadodao je kako Zakon o lokalnim izborima, kao i Zakon o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,  propisuje da se u gradovima s više od 10.000 stanovnika obavezno uz gradonačelnika, biraju i dva zamjenika gradonačelnika, a u gradovima u kojima je pojedina nacionalna manjina zastupljena sa 15 % ili više pripadnika manjine,  obavezno se bira i treći zamjenik gradonačelnika kao predstavnik navedene manjine.

G. Jurman je također naveo kako su, obzirom da je Grad Umag razvijena sredina,  postavljeni visoki standardi u zaštiti prava manjina za što smo u više navrata isticani kao svijetli primjer od strane visokih predstavnika manjinskih udruga, stranih veleposlanika i predstavnika Vlade RH. Tako je odlukom Gradskog vijeća Grada Umaga 28. ožujka 2013. godine jednoglasno usvojena izmjena Statuta kojom se propisuje izbor trećeg zamjenika gradonačelnika kao predstavnika autohtone talijanske zajednice.

U ovim teškim vremenima, kada smo svjedoci pokušaja smanjenja građanskih i manjinskih prava, a pogotovo se to odnosi na talijansku nacionalnu zajednicu  (slučaj EDIT), čudi izjava predstavnika IDS-a, koji su  pripadnici i članovi talijanske zajednice, a kojom se stavlja negativni naglasak na izbor trećeg zamjenika gradonačelnika i time se direktno utječe na smanjenje zaštite prava talijanske autohtone nacionalne zajednice.

Zamjenica gradonačelnika Floriana Bassanese Radin navela je kako Grad Umag u ovom pogledu diše kao cjelokupno područje Istre u kojoj više jedinica lokalne samouprave, ali i sama Istarska županija, ima trećeg zamjenika iz redova nacionalnih manjina.  Riječ je o političkom izboru Vijeća koji ima svoju cijenu, ali i poruku. A ista glasi kako Umag poštuje svoju autohtonu nacionalnu zajednicu, povijest, kulturu, jezik svojeg i u cijelosti istarskog područja. Istaknula je u konačnici kako je čudno što osoba koja je član talijanske nacionalne manjine i iste stranke kojoj ona sama pripada, ima ovakav negativan stav o trećem zamjeniku gradonačelnika iz redova talijanske nacionalne manjine te kako se nada da je ovo samo osobni stav gđe. Roberte Lakošeljac, a ne stav IDS-a. (Grad Umag)