Umag: U prva tri mjeseca poduzetnicima 1,5 milijun kuna popusta za kupnju nekretnina

U okviru sveopćeg stanja u gospodarstvu te izazova s kojima se svakodnevno suočavaju poduzetnici, Grad Umag je odlučio poduzeti konkretne mjere i aktivnosti te tako izradio Program poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini težak pola milijuna kuna.

Cilj navedenog Programa je stvoriti povoljno i pozitivno okruženje, smanjiti inicijalne troškove kod pokretanja poslovanja, jačanje konkurentnosti na tržištu te ostvarivanje praktičnog i primjenjivog obrazovanja, kao i omogućiti poduzetnicima realizaciju vlastitih projekata, a s ciljem smanjenja nezaposlenosti.

Potpore i subvencije iz Programa usmjerene su u svrhu razvoja već postojećih tvrtki i obrta, pomoći pri otvaranju novih tvrtki ili obrta, pomoći pri uvođenju inovacija u proizvodnji, pomoći za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata te subvencija za podizanje standarda kvalitete, osposobljavanja, prekvalifikacije i doškolovanja, kao i nabave dugotrajne imovine koja je namijenjena isključivo za obavljanje pretežite djelatnosti. Također, kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnika, ovim se Programom predviđa i da gradonačelnik, u slučaju iskazane potrebe, posebnim aktom utvrdi i druge mjere potpore.

Ujedno, Grad Umag kontinuirano provodi mjere usmjerene jačanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te je u tom smislu donesena i Odluka o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na području poduzetničke zone „Ungarija“. Naime, poduzetnik koji podnese ponudu za kupnju nekretnine u poduzetničkoj zoni ostvaruje neposredno pravo na umanjenje kupoprodajne cijene, a ovisno o planiranoj djelatnosti. Tako umaški poduzetnici ostvaruju umanjenje cijene zemljišta od 35% kada su u pitanju proizvodne djelatnosti, 15% u okviru prerađivačkih djelatnosti te umanjenje od 5% za sve ostale djelatnosti. Nadalje, poduzetnik koji odabere jednokratnu otplatu kupoprodajne cijene ostvaruje pravo na dodatni popust u visini od 10%. Samo po toj osnovi, u prva tri mjeseca 2018. godine realizirano je direktno poticajno umanjenje od 1.500.000,00 kuna.

Osim navedenog, Grad Umag je donio i poticajnu odluku pri zakupu poslovnih prostora. U svrhu pomaganja zakupnicima gradskih poslovnih prostora i zadržavanju radnih mjesta, Grad Umag je i ove godine umanjio ugovorene mjesečne zakupnine za 20%, i to u razdoblju od 1. veljače do 30. travnja 2018. godine. Umanjene se odnosi na sve zaključene ugovore o zakupu poslovnih prostora, osim za djelatnosti banaka i igara na sreću, kao i djelatnosti političkih organizacija i ustanova. Pravo na umanjenje ostvaruju zakupnici koji nemaju dug s osnove zakupa poslovnog prostora.

'Ovakve mjere imaju široku gospodarsku, socijalnu i društvenu dimenziju te pomažu lokalnim privrednicima, ujedno pokretačima gospodarstva u našem gradu. Cilj mjera je sačuvati postojeća i otvoriti nova radna mjesta i novim poduzetnicima pomoći da u svom Umagu pronađu idealno mjesto za obavljanje željene djelatnosti. Poticaji će zasigurno olakšati poslovanje te pomoći sugrađanima da ostanu aktivni i konkurentni na našem tržištu', ističe gradonačelnik Vili Bassanese. (gradonačelnik.hr)