Umag: Za programe i projekte udruga u proračunu izdvojeno 3,2 milijuna kuna

U Gradskoj vijećnici Grada Umaga je u četvrtak, 22. veljače o.g. održana svečanost potpisivanja Ugovora za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga grada Umaga za 2018. godinu.

Nakon usvajanja Proračuna Grada Umaga od strane Gradskog vijeća, raspisivanja Natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva na području Grada Umaga te nakon provođenja postupka provjere administrativnih uvjeta, kao i ocjene i procjene pristiglih prijava, donesene su Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga za 2018. godinu. Sukladno navedenom, predstavnici udruga i gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese potpisali su ugovore za financijsku potporu udrugama za programe, projekte i manifestacije na području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, kulture te aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata. Ukupno je s 24 udruge potpisano 39 ugovora.

Osim natječaja za sufinanciranje projekata, manifestacija i programa za navedena područja, raspisan je i natječaj za sufinanciranje projekata (turnira) u području sporta i rekreacije koji je bio otvoren do 12. veljače 2018. godine. U tijeku je proces ocjene i procjene pristiglih prijava, a iz proračuna Grada Umaga planirano je 50.000,00 kn za realizaciju natječaja.

Grad Umag u 2018. godini izdvaja ukupno 3.462.799,80 KN za aktivnosti civilnog sektora. Za razvoj sporta i rekreacije predviđeno je 2.590.000,00 KN, za promicanje kulture 381.200,00 KN, za zaštitu prava nacionalnih manjina 316.699,80 KN, za socijalnu skrb i zdravstvo 75.000,00 KN, za odgoj i obrazovanje 69.900,00, za udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata je 30.000,00 KN.

Grad Umag svake godine sufinancira programe, projekte i manifestacije koji su od velikog značaja za promicanje sporta i rekreacije, kulture, odgoja i obrazovanja, gospodarstva, turizma, poljoprivrede te socijalne skrbi i zdravstva. Kontinuiranim pružanjem raznih vidova potpora, Grad Umag ulaže u svako od navedenih područja, koja su od iznimne važnosti za razvoj jedne zajednice. (Grad Umag)