Umjesto 2 milijuna kuna, čazmanskoj školi samo 500 tisuća; Pirak: „Ne želimo da se naša škola dalje zakida za novac koji joj pripada!"

U četvrtak, 29. ožujka 2018. g. održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme. Gradonačelnik Dinko Pirak, među ostalim, informirao je vijećnike i ostale prisutne o tome da mu je Vijeće roditelja predalo peticiju za preuzimanje osnivačkih prava nad OŠ Čazma od BBŽ, s više od 1000 prikupljenih potpisa, te o podacima koje je dobio od Ministarstva obrazovanja.

U tim se podacima navodi da bi minimalni financijski standard za Grad Čazmu kao nositelja financiranja u 2018. godini, za potrebe OŠ Čazma, iznosio ukupno nešto više od 2 milijuna kuna. Toliko bi OŠ Čazma dobila, odnosno toliko joj prema broju učenika pripada. Istovremeno, u Odluci Županijske skupštine BBŽ donesenoj na 4. sjednici održanoj 30. studenog 2017. godine i objavljenoj u Županijskom glasniku 9/17, navodi se da je planirana dotacija za 2017. g. za OŠ Čazma iznosila samo 536.000 kn. 

„Uz to što je 536.000 kuna daleko manje od iznosa koji navodi Ministarstvo, zabrinjava i činjenica što škole na području županije, koje imaju daleko manje učenika od čazmanske, koja ima i pet područnih škola, dobivaju podjednako novca kao i OŠ Čazma. Primjerice, za OŠ Đulovac, koja ima 272 učenika, planirana su sredstva u iznosu od 474.000 kn, ili za, npr. OŠ Veliko Trojstvo, s 254 učenika, namijenjeno je 417.500 kuna. Naša škola ima više od 600 učenika i jedna je od većih u županiji, a dobiva daleko manje novca od onog koji joj, prema Ministarstvu obrazovanja, pripada“, istaknuo je gradonačelnik Dinko Pirak.

„Ne želimo da se naša škola dalje zakida za novac koji joj po pravu pripada te u potpunosti podržavamo nastojanja roditelja da se osnivačka prava daju Gradu. Mi bismo puno bolje i pravednije upravljali našom školom, a novac koji je za nju namijenjen ne bismo trošili na neke druge stvari. Da smo unatrag desetak godina imali na raspolaganju sredstva koja su stvarno bila namijenjena OŠ Čazma, već bismo odavno imali jednosmjenski rad i obnovljene učionice, ako ne i potpuno novu školu. Ovakvu krađu i zakidanje naših učenika, naše djece i naših građana treba pod hitno zaustaviti. S obzirom na toliki novac koji je utrošen negdje drugdje, a ne tamo gdje je trebao, Grad Čazma ima elemenata za tužbu protiv Županije, na osnovu zlouporabe položaja i ovlasti“, smatra gradonačelnik.

(Grad Čazma)