Uređene prostorije Odjela za psihijatriju pulske bolnice

Pulski gradonačelnik Boris Miletić i istarski župan Valter Flego u pratnji ravnateljice Opće bolnice Pula Irene Hrstić, pomoćnika ministra zdravlja Denisa Kovačića i voditelja Odjela za psihijatriju Ivicu Šaina obišli su u petak novoadaptirane prostore Odjela za psihijatriju u pulskoj Zagrebačkoj ulici.

Postojeća zgrada u vlasništvu bolnice koja se koristi za pružanje zdravstvenih usluga u djelatnosti psihijatrije kroz godine bila je nedovoljno održavana, a primarni je problem predstavljala dotrajala krovna konstrukcija, što je kulminiralo 2014. godine sa dotrajalošću krova i obilnijim kišama, koje su prouzročile znatnu štetu na prvom katu zgrade. Uprava bolnice morala je, usprkos činjenici gradnje  nove bolnice, poduzeti mjere za zaštitom bolesnika i zaposlenika u djelatnosti psihijatrije.

"Zahvaljujem svima koji su doprinijeli uređenju i adaptaciji prostorija čime je u velikoj mjeri podignuta razina kvalitete liječenja i smještaja bolesnika. Drago mi je da će ova aktualno uređena zgrada i po završetku izgradnje nove opće bolnice i preseljenju kompletnih sadržaja, i dalje koristiti za potrebe bolnice", kazao je pulski gradonačelnik.

Nakon obnove krova 2014. godine za koji je Istarska županija izvojila 200 tisuća kuna, krenulo se u adaptaciju i preobrazbu ovih prostora. U sklopu radova obnovljen je krov, liječničke sobe s ordinacijama, dvije dnevne bolnice sa sestrinskim sobama, garderobom i prostorijama za rehabilitaciju te novim liftom.

Navedene radove izvela je tvrtka Vladimir Gortan d.d. Pazin, a od ukupne vrijednosti od 2 milijuna kuna, Ministarstvo zdravstva sudjelovalo je sa 1,95 milijuna kuna, Istarska županija sa 164 tisuće kuna i Akcija Pula moj grad s gotovo 23.000,00 kuna. (Grad PUla)