Usvojena nova Strategija razvoja Velike Gorice

Prva točka Dnevnog reda posljednje sjednice Gradskog vijeća bila je Prijedlog Strategije razvoja Grada Velike Gorice 2018. – 2023. Više od pola sata Strategiju je predstavljao Domagoj Ilečić, pročelnik Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU-a, a potom su vijećnici o njoj raspravljali sat i pol nakon čega je Strategija prihvaćena, donose Kronike Velige Gorice.

"Do ciljeva i prioriteta došlo se nakon što je kompletno analizirano postojeće stanje Velike Gorice. Analizirano je: zemljopisni položaj, površina područja, reljefne i klimatske karakteristike, prirodno i kulturno nasljeđe, demografske i socijalne značajke, gospodarstvo, infrastruktura, društvene djelatnosti, vatrogasna zaštita", pojasnio je Ilečić.

"Srž ove strategije je vizija koja daje odgovor na pitanje Gdje se grad vidi u 2023. Godini?. Identificirana su 3 strateška cilja: osigurati preduvjete za daljnji razvoj gospodarstva , poboljšati kvalitetu života kroz poboljšanje javne i privatne komunalne infrastrukture i osigurati pozitivan rast i razvoj zajednice i društvenih djelatnosti", rekao je Ilečić.

Mnogo je projekata koji su obuhvaćeni ovom Strategijom, a među njima je uređenje arheološkog parka Andautonija, dvorca Stari grad Lukavec, izgradnja zgrade Muzeja Turopolja, uređenje  jezera Čiče i Ježevo za turizam, izgradnja nove tržnice za poljoprivrednike, pojačati ekološku proizvodnju, rekonstrukcija toplovodne mreže. Strategiju možete pronaći ovdje.

(kronikevg.com)