Valpovo: Gradonačelnik Šutalo donio Etički kodeks za gradsku upravu

Novi gradonačelnik Valpova Matko Šutalo donio je, u skladu sa svojim ovlastima, Etički kodeks službenika i namještenika gradske uprave.

Svrha kodeksa je, kako se navodi, promicanje etičkih načela i vrijednosti u obavljanju službene dužnosti u odnosima sa strankama kroz učinkovito ostvarivanje njihovih prava, kao i u međusobnim odnosima službenika i namještenika, sa ciljem ostvarivanja javnog interesa i povjerenja građana u rad Gradske uprave.

U temeljnim načelnima navodi se kako službenici i namještenici svoj posao moraju obavljati savjesno, kvalitetno, etično, disciplinirano i inventivno, te voditi računa o svom osobnom razvoju, kao i razvoju svojih komunikacijskih vještina, a javnosti moraju pružiti sve informacije, sukladno propisima o pravu na pristup informacijama. U obavljanju službe gradski zaposlenici moraju se ponašati tako da ne umanjuju svoj ugled, niti ugled gradske uprave, dok se u obavljanju svojih privatnih poslova ne smiju koristiti autoritetom radnog mjesta, niti svojim položajem kako bi ostvarili materijalne ili druge koristi.

Što se, pak, tiče odnosa prema strankama, gradski službenici i namještenici dužni su se ponašati profesionalno, pristojno, nepristrano i strpljivo, te ne smiju dozvoliti da njihovo nezadovoljstvo utječe na odnos prema strankama i rješavanje i ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa.

Primjenu kodeksa pratit će posebni povjerenik za etiku, kojeg će na mandat od četiri godine iz redova službenika i namještenika imenovati gradonačelnik. On će zaprimati eventualne pritužbe stranaka, službenika i namještenika na neetično ponašanje službenika i namještenika, te je dužan u roku od sedam dana ispitati osnovanost tih pritužbi, te gradonačelniku – ako utvrdi da su pritužbe osnovane, predložiti poduzimanje odgovarajućih mjera, među kojima je i pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti.

Podnositelju pritužbe povjerenik u roku od 30 dana mora odgovoriti te ga izvjestiti o poduzetim radnjama. Povjerenik će gradonačelniku podnositi godišnje izvješće o radu, kao i – na zahtjev gradonačelnika – izvanredno izvješće. (gradonačelnik.hr)