Valpovo i Belišće rješavaju problem sustava javne odvodnje i vodoopskrbe

Ukupna vrijednost projekta iznosi 37 milijuna €, odnosno oko 280 milijuna kn bez PDV-a, od čega će se 70% sredstava osigurati iz EU fondova, 13% sredstava osigurava resorno Ministarstvo kao i Hrvatske vode, te preostalih 4% sredstava osiguravaju jedinice lokalne samouprave. Početak realizacije projekta predviđen je za sredinu 2017. godine, a planirani završetak sredinom 2019. godine.

Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Valpovo-Belišće nakon dugog niza godina konačno rješava problem izgradnje sustava javne odvodnje i sustava javne vodoopskrbe spomenutih gradova. Sporazum su u Hrvatskim vodama u Osijeku potpisali gradonačelnik Belišća Dinko Burić i gradonačelnik Valpova Leon Žulj, načelnici općina Bizovac, Petrijevci, Koška i Marijanci te predstavnici isporučitelja vodnih usluga Dvorac d.o.o. i Hidrobel d.o.o.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju cjelokupne vodovodne i kanalizacijske mreže na području gradova Valpova i Belišća, zatim nastavak i završetak izgradnje sustava odvodnje na području općina Petrijevci, Bizovac, Koška i Marijanci, kao i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću i Petrijevcima te izgradnju uređaja za pitku vodu u Belišću. Riječ je o prostoru na kojem živi gotovo 38 tisuća stanovnika. Sporazum definira da će projekt biti realiziran tako da će Dvorac d.o.o. biti vodeći partner koji će pripremiti projekt za realizaciju i realizirati ga u suradnji s partnerom na projektu-Hidrobel d.o.o. U međuvremenu će se provoditi aktivnosti oko udruživanja komunalnih poduzeća u jedinstvenu tvrtku te nakon izgradnje svih objekata i završetka projekta s djelatnošću započinje novo zajedničko komunalno poduzeće sa zajedničkim distributivnim sustavom vodoopskrbe i odvodnje i jedinstvenom cijenom vodnih usluga na čitavom uslužnom području.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 37 milijuna €, odnosno oko 280 milijuna kn bez PDV-a, od čega će se 70% sredstava osigurati iz EU fondova, 13% sredstava osigurava resorno Ministarstvo kao i Hrvatske vode, te preostalih 4% sredstava osiguravaju jedinice lokalne samouprave. Početak realizacije projekta predviđen je za sredinu 2017. godine, a planirani završetak sredinom 2019. godine.

Gradonačelnik Valpova Leon Žulj istaknuo je kako se radi o vrlo važnom projektu koji obuhvaća preko 23.000 stanovnika sa šireg područja Valpovštine, čija će realizacija uvelike doprinijeti društvenom i gospodarskom razvitku našeg područja. Ujedno je izrazio veliko zadovoljstvo te se zahvalio svim akterima na dosadašnjoj uspješnoj suradnji koja je prethodila potpisivanju ovog Sporazuma. 

U cijelosti je izrađena sva potrebna projektna dokumentacija (idejni i glavni projekti), ishođene su lokacijske i građevinske dozvole. Usklađenje studijske i prijavne dokumentacije trajat će oko tri mjeseca, a odobrenje projekta za financiranje očekuje se tijekom ljeta 2017. Aktivnosti projekta predstavljaju izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje, izgradnju dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnja uređaja za preradu pitke vode, nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje. (Hrvatske vode, Grad Valpovo)