Valpovo: Osigurano 11 milijuna kuna za razvoj poduzetništva

Gradonačelnik Grada Valpova, gospodin Matko Šutalo i predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali su 24. kolovoza 2017. godine, u Banskim dvorima Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „BIT net – umrežavanjem do razvoja poduzetništva na području Valpovštine i Miholjštine“. Ugovor je potpisan unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Razvoj poslovne infrastrukture, a u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”. Lokalna razvojna agencija Valpovo-Petrijevci d.o.o. vodila je pripremu projekta.

Nositelj projekta je Grad Valpovo, a partneri su: Valpovački poduzetnički centar, Poduzetnički inkubator OSVIT i Miholjački poduzetnički centar. Projekt će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Razvoj poslovne infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta je 11.935.871,63 kn, od toga EU financiranje iznosi 11.816.362,51 kn. Aktivnosti Grada Valpova iznose oko 10.900.000,00 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na aktivnosti partnera.

Kroz projekt „BIT NET“ izgradit će se i opremiti poduzetnički inkubator u Valpovu, koji će osim uredskih prostora imati i edukacijsko-proizvodne pogone za pčelarstvo, voće i povrće te tehnologije, opremljen s CNC strojem i 3d printerom. Također, proširit će se kapaciteti poduzetničkog inkubatora u Donjem Miholjcu.

Provedbom projekata pridonijet će se razvoju i poboljšanju kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanju broja proizvoda/usluga koje ona omogućava na području Valpovštine i Miholjštine, ali i cijele Osječko-baranjske županije. Kroz projekt se stvaraju uvjeti za veću konkurentnost malih poduzetnika, olakšava ekonomsko iskorištavanje novih ideja i potiče stvaranje novih poduzeća.

Povezivanjem poduzetničkih inkubatora u Miholjcu i Valpovu osigurat će se sinergijski efekti jer će se unaprijediti dostupne poslovne pomoćne usluge, proširiti postojeća i osigurati nova infrastruktura za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja MSP–ova. Također, omogućit će im se lakši pristup informacijama, znanjima i uslugama.