Valpovo po prvi put uvodi potpore: Za poduzetnike osigurali pola milijuna kuna

Grad Valpovo u ovogodišnjem je proračunu po prvi put osigurao i sredstva za potpore poduzetnicima. Na inicijativu gradonačelnika Matka Šutala u proračunu je osigurano pola milijuna kuna za poduzetnike, a Gradsko vijeće krajem mjeseca trebalo bi izglasati i Program poticaja razvoja poduzetništva sa nizom mjera kojima Šutalo i njegova gradska uprava planiraju pomoći poduzetnicima da budu što konkurentniji na tržištu.

'Grad Valpovo dosad nikad nije imao poticaje za razvoj subjekata malog gospodarstva, tako da je ovaj Program i pola milijuna kuna kojeg smo u proračunu uspjeli osigurati za poduzetnike dodatna mjera kojom želimo stvoriti uvjete za poduzetničku klimu koja je, pak, poticajna za ukupni gospodarski i društveni razvoj na području grada Valpova.

U cilju jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskog ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina, izradili smo nacrt Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. godine, koji će biti dan na razmatranje i usvajanje na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Valpova koja je na rasporedu 28. ožujka 2019.g.

Sukladno navedenom Programu, Grad Valpovo će tijekom ove godine omogućiti ostvarenje brojnih financijskih potpora subjektima malog gospodarstva – mikro, malim i srednjim poduzetnicima, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Valpova', kaže nam gradonačelnik Šutalo.

Poseban naglasak u ovome Programu dan je na mlade poduzetnike, odnosno poduzetnike početnike za pokretanje njihovih gospodarskih aktivnosti i to prvenstveno za prerađivačku djelatnost i IT sektor. Navedeni poduzetnici kroz ovu mjeru mogu ostvariti potporu za pokrivanje i do 70 % ukupno prihvatljivih troškova kao što su nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, kontrolnih i mjernih uređaja, zatim uređenje poslovnog prostora, nabavku računalne opreme, izradu poslovnih planova i investicijskih programa, kao i konzultantske usluge i izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU.

Uz navedenu mjeru za poduzetnike početnike, tu je i za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja gdje su prihvatljivi prijavitelji subjekti malog gospodarstva koji kontinuirano obavljaju djelatnost duže od dvije godine. Cilj ove mjere je omogućiti subjektima malog gospodarstva kontinuirani rast i razvoj, povećanje kvalitete proizvoda i usluga, kao i očuvanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje. Kroz navedenu mjeru moguće je ostvariti bespovratnu potporu do 50% ukupno prihvatljivih troškova odnosno maksimalno do 20.000,00 kn.

Značajno mjesto zauzima i mjera za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, jačanje konkurentnosti te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih obrta. Potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta dodjeljuje se obrtima koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području grada Valpova i koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Intenzitet potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kn.

Uz navedene mjere Grad Valpovo subvencionira i kamatne stope za poduzetničke kredite, potiče izgradnju i razvoj poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, te svim postojećim ili budućim poduzetnicima uz gradsku tvrtku Valpovački poduzetnički centar d.o.o. daje savjetodavne usluge i tehničku pomoć u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz fondove EU i druge nacionalne fondove.

Inače, kad su poduzetnici u pitanju, jedan od ključni projekata u Valpovu je gradnja Poduzetničkog inkubatora i akceleratora vrijednog oko 12 milijuna kuna, a za kojeg je Grad osigurao EU financiranje.

Valpovački mladi poduzetnici ovim će projektom na raspolaganje dobiti 7 ureda, co-working prostor, konferencijsku dvorana, 3 edukacijsko-proizvodna centra i kuhinju, a u sklopu inkubatora su i  strojarnica, skladište za pelete, sanitarni čvorovi, priključci na komunalnu, prometnu i telekomunikacijsku infrastrukturu s 10 parkirališnih mjesta i dizalo za osobe s invaliditetom.

U objektu će biti opremljen edukacijsko-proizvodni centar za pčelarstvo površine 94,36 m2, nabavljena oprema za proizvodnju satne osnove i pogače, opremljen edukacijsko-proizvodni centar za preradu voća i povrća 88,60 m2 , nabavljena oprema za proizvodnju sokova, ukuhavanje te sušenje voća i povrća, opremljen edukacijsko-proizvodni centar za tehnologije površine 23,86 m2, nabavljen CNC stroj i 3d printer, ali i prostor za razvoj IT sektora.

Na izgrađenu infrastrukturu ovog poduzetničkog inkubatora nadovezat će se novi projekti za razvoj agrobiznisa - projekt Organic bridge koji povezuje Hrvatsku i Srbiju u organskoj proizvodnji hrane.

Uz gore navedene aktivnosti i projekte Grada Valpova koji su u završnoj fazi realizacije, posebnu pozornost zauzima projekt Izgradnje prometne infrastrukture i javne rasvjete u Zoni malog gospodarstva II u Valpovu.

Navedeni projekt je pozitivno ocjenjen od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i u narednom razdoblju predstoji još samo potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 8 mil. kn, od čega je 3,7 mil. kn prihvatljivo za sufinanciranje. Preostali dio sredstava Grad Valpovo će osigurati iz vlastitog Proračuna te Fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Projekt Zone je iznimno važan za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te privlačenje novih investicija na područje grada Valpova te kao takav predstavlja prioritet u realizaciji daljnjih poduzetničkih aktivnosti Grada Valpova.  (gradonačelnik.hr/M.P.D.)