Varaždin: Dva milijuna kuna za stipendije studentima i srednjoškolcima

Novoj generaciji varaždinskih studenata u nedjelju prijepodne na prigodnoj svečanosti u HNK Varaždin uručili su ugovore o stipendiranju. Gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš i njegov zamjenik Vjeran Radelić uručili su ugovore o stipendiranju za novih 186 stipendista. Zajedno s njima, Grad varaždin stipendirat će ove godine ukupno 399 studenata, i srednjoškolaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Stipendije iznose 600 i 300 kuna mjesečno, za što će se iz gradskog proračuna za nove ugovore izdvojit će se 934 tisuće kuna. Ukupno je za sve stipendiste planirano je 2 milijuna kuna. (Grad Varaždin)