Velika Gorica: Gradonačelnik sa čelništvom Hrvatskih voda o aglomeraciji i obrani od poplave

Na danas održanom sastanku između direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića i gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića razgovaralo se o sustavu obrane od poplave i realizaciji projekta
aglomeracije Velika Gorica.

Sustav obrane od poplave Velike Gorice, posebice područja najčešće poplavljene Čičke Poljane, predviđa izgradnju transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša (Orle) u dužini od cca 7,0 km. – Za gradnju navedenog nasipa, u srpnju je ishođena lokacijska dozvola i u tijeku je priprema natječaja za izradu glavnog i izvedbenog projekta te parcelacijskog elaborata- istaknuo je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković uz napomenu kako se početak radova predviđa 2018. godine, a procijenjena vrijednost radova je 26.200.000,00 kn. Uz to radit će se na rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na dionici od naselja Drnek do naselja Suša, uključivo i četiri obaloutvrde. Do kraja 2016. godine očekuje se ishođenje lokacijske dozvole, a u 2017. godini se planira ugovoriti izrada glavnog i izvedbenog projekta i dokumentacije za rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Ukupna investicija procjenjuje se na 75,000.000 kn. Pitanje zaštite Čičke Poljane, paralelno će se pokušati rješavati i gradnjom zaštitnog nasipa i nadvišenjem i rekonstrukcijom glavne prometnice te propustima na kanalima za odvodnju. Hrvatske vode planiraju ustrojiti i vodnogospodarsku ispostavu u Velikoj Gorici. Analizirajući razdoblje od velike poplave 2010. do danas, iz Hrvatskih voda ističu kako je na sustavu obrane od poplave učinjeno puno na sanaciji nasipa i čišćenju kanala. U ovoj godini proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji desnoobalnog savskog nasipa između naselja D. Bukevje- Strmec Bukevski. Radovi su u tijeku, njihova vrijednost je 44,550.000 kn, a rok dovršetka 2018.

Za dovršetak aglomeracije potrebno je oformiti kvalitetan tim

Aglomeracija Velika Gorica bliži se realizaciji i predaja aplikacije za dobivanje sredstava iz EU fondova očekuje se do konca godine, što bi značilo da će radovi započeti u 2017. godini. Podsjetimo, projekt aglomeracije Velika Gorica predviđa izgradnju 140 km odvodnje i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ukupne vrijednosti 55 milijuna eura. Prema riječima direktora Hrvatskih voda, u fazi koja dolazi važno je dobro postaviti tim koji će čvrsto upravljati projektom kako ne bi i u fazi gradnje došlo do kašnjenja.

-Iako je sada projekt u završnoj fazi, on kasni. Neću isticati krivce zbog kašnjenja i dosadašnjih radova, ali ćemo promijeniti stvari za budućnost. Sada predstoji također veliki posao, raspisivanje natječaja i izvođenje radova i to treba voditi čvrstom i odlučnom rukom. Kako je istaknuo i sam direktor Hrvatskih voda, tim koji će sada voditi dalje proces mora biti dobro posložen i kvalitetan. U tom smislu ćemo mi napraviti promjene od samog upravljačkog kadra pa na niže unutar Vodoopskrbe koja vodi projekt do svih ostalih čimbenika koji su u njega uključeni. Ne smijemo više dozvoliti da zbog neodgovornosti ili neznanja dolazi do daljnjih problema i kašnjenja u projektu – izjavio je gradonačelnik Dražen Barišić dodajući kako ništa i nitko ne smije ometati projekt koji će građanima Turopolja omogućiti besplatni priključak na moderan sustav odvodnje. – U više sam navrata isticao da je ovaj projekt jedan od najvažnijih projekata za naš grad, posebice za naselja koja godinama čekaju sustav odvodnje i koji žive u uvjetima koji su nedopustivi za 21. stoljeće za jedan od najperspektivnijih gradova u Hrvatskoj. Vodoopskrba je do sada bila tvrtka koja se bavila crpljenjem i distribucijom vode, a sada se mora početi puno intenzivnije baviti razvojem. Za to je potreban još stručniji tim kojeg ćemo mi i oformiti kako bi se svi projekti odvijali željenom dinamikom i na dobrobit naših građana – zaključio je gradonačelnik. (Grad Velika Gorica)