Velika Gorica: Kreće gradnja 26 milijuna kn vrijedne hladnjače Distributivnog centar za voće i povrće

Uskoro kreće gradnja više od 26 milijuna kuna vrijedne moderne hladnjače Distributivnog centra za voće i povrće u Radnoj zoni Rakitovec u Zagrebačkoj županiji. Radi se o jedinoj hladnjači u Republici Hrvatskoj kapaciteta 3000 tona koja nije u vlasništvu trgovaca, a omogućit će proizvođačima s područja Zagrebačke županije, ali i šire, da svoje proizvode skladište prema uvjetima koje ne diktiraju trgovci, konkuriraju uvoznoj robi, ali i potrošačima nude domaće proizvode provjerene kvalitete tijekom cijele godine.

Gradnja ULO hladnjače s tehnološkom opremom i transportnim sredstvima ukupne vrijednosti 26.189.908,77 milijuna kuna (bez PDV-a) predstavlja drugu fazu razvoja Distributivnog centra za voće i povrće d.o.o., a većina sredstva za gradnju tj. 23.362.980,45 milijuna kuna osigurana su temeljem natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Od spomenutog iznosa 19.855.533,38 milijuna kuna osigurano je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoja, a 3.501.447,07 iz proračuna Republike Hrvatske. Razliku do ukupne vrijednosti projekta osigurat će Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. s iznosom od 2.826.928,32 milijuna kuna. Očekuje se da će nova ULO hladnjača biti sagrađena do kraja 2018. godine. Prijavitelji projekta su uz Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. i Poljoprivredna zadruga (PZ) Zagrebački voćnjaci i PZ Međimurski voćnjaci.

Do sada je Distributivni centar, čija je I. faza izgradnje završena 2012. godine, proizvođačima pružao usluge prihvata, skladištenja, sortiranja, kalibriranja, pakiranja te utovara i otpreme voća i povrća.  „Nakon što izgradimo ovu hladnjaču mogu reći da će poljoprivredna proizvodnja u Zagrebačkoj županiji doseći jedan novi, europski, standard. S jedne strane osigurat ćemo domaćim proizvođačima da voće i povrće mogu plasirati na tržište cijele godine, a ne samo sezonski i time konkurirati trgovcima, a s druge strane potrošačima da dobiju kvalitetnu domaću namirnicu očuvane nutritivne vrijednosti“ – izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nadodavši kako ne sumnja da će centar postati regionalni lider za domaće proizvođače jer će im omogućiti stvaranje veće dobiti, a time i razvoj hrvatske poljoprivrede.

Osim što će se realizacijom II. faze izgradnje Distributivnog centra malim i srednjim poljoprivrednicima omogućiti postizati bolje kupoprodajne cijene i  snabdijevanje tržišta tijekom cijele godine, očekuje se i čitav niz drugih benefita kao što su zapošljavanje i samozapošljavanje, kontinuirani i ekološki održiv gospodarski razvoj te stvaranje konkurentnih i održivih poljoprivrednih gospodarstava i prepoznatljivih proizvoda s većom dodanom vrijednošću na poljoprivrednom gospodarstvu i selu. Uvođenjem ovih novih tehnologija želi se organizirati i izgraditi tržišna i financijska infrastruktura koja bi ojačala i očuvala tradicijske vrijednosti poljoprivredne proizvodnje te istovremeno informirala i educirala poljoprivrednike o novim trendovima u proizvodnji i poslovanju. Inače, ULO hladnjača koristi tzv. ultra low oxygen tehnologiju koja smanjujući kisik omogućuje dugotrajno skladištenje voća i povrća.

Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. osnovan je 2008. godine s namjerom da postane središnje mjesto koje će omogućiti koncentraciju ponude voća i povrća poljoprivrednih proizvođača s područja Zagrebačke županije i okolnih županija. Vlasnici društva su: Zagrebačka županija s udjelom u visini 17.000.000 kuna, što iznosi 77,27% vlasništva, Grad Velika Gorica s udjelom u visini 3.900.000 kn, što iznosi 17,73% vlasništva te Poljoprivredna zadruga Zagrebački voćnjaci s udjelom u visini 1.102.000 kn, što iznosi 5% vlasništva. (Zagrebačka županija)