Za vrtiće i dalje najviše izdvajaju mali i srednji gradovi, rekorderi su Vinkovci i Nin

U top 10 gradova s najvećim izdvajanjem za vrtiće u prošloj godini su još i Oroslavje, Dugo Selo, Bjelovar, Varaždinske Toplice, Mursko Središće, Knin, Kaštela i Novi Marof. Gleda li se pak izdvajanje za predškolsko obrazovanje u odnosu na broj stanovnika, tu su još Samobor, Knin, Poreč, Prelog i Sveta Nedjelja.

Prema prošlogodišnjem istraživanju, u preko 150 hrvatskih općina mališani nisu imali priliku ići u vrtić, jer vrtića nema. A negdje gdje ih i ima, nisu dovoljno veliki da prihvate svu djecu. To je i bio jedan od razloga zašto je kroz EU novac pokrenut projekt kojim će se omogućiti jednaka dostupnost vrtića za svu djecu, a ne samo ovisno o tome je li grad ili općina bogata ili siromašna. Zato trenutačno nema grada u kojem se ne gradi vrtić, a velikim dijelom su gradnje ciljane na općine, tj. ruralna područja, kako bi se i tamo pružila prilika mališanima pohađati vrtić. Cilj EU je da do sljedeće godine 95 posto djece pohađa vrtić.

Diljem Hrvatske gradi se, tako, ili obnavlja oko 500 vrtića, a njih oko 200 je u naseljima do 5.000 stanovnika, jer se kroz Program ruralnog razvoja u manjim mjestima žele unaprijediti životni i radni uvjeti, te osigurati kvalitetna komunalna i društvena infrastruktura.

Gradovi također idu u tom smjeru, neki od vrtića od lani su otvoreni, velik broj je obnovljen i dograđen, sve je više djece upisano, liste čekanja su sve manje, a negdje ih i nema. Veći problem je trenutačno u gradovima u koje se useljavaju nove obitelji s djecom. Osim gradnje i proširenja, mnogi se i vrtići energetski obnavljaju u cilju smanjenja potrošnje energije. Osim što je cilj upisati svu djecu koja žele pohađati vrtić, poduzima se i niz mjera za podizanje kvalitete predškolskog obrazovanja. Pa se produljuje boravak djece u vrtićima, omogućava učenje stranog jezika, uvode pomoćnici kako bi se i djeci s poteškoćama u razvoju omogućilo uključivanje u redovne odgojno-obrazovne skupine i niz drugih aktivnosti. u cilju daljnjeg poticaja da sve više djece upisuje vrtić, za roditelje se sve više subvencionira cijena vrtića, ponegdje to gradovi rade i za boravak djecu u privatnim vrtićima, dok se u nekim gradovima vrtići i ne plaćaju. 

Mi smo napravili smo analizu izdvajanja gradova za predškolsko obrazovanje u prošloj godini, a na temelju podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna za 2018. godinu. Prema tim podacima, u prvih deset gradova s najvećim izdvajanjima su isključivo mali i srednji gradovi, a rekorderi Vinkovci i Nin. 

Grad Vinkovci iz proračuna je tako za vrtiće izdvojio 9,50 posto proračuna, slijedi Nin sa 8,60 posto, te Oroslavje s 8,09 posto. U prvih deset su još Dugo Selo, Bjelovar, Varaždinske Toplice, Mursko Središće, Knin, Kaštela i Novi Marof.

  

Gleda li se pak izdvajanje za predškolsko obrazovanje u odnosu na broj stanovnika, Nin je sa 1.127,7 kuna po stanovniku uvjerljivo vodeći grad, pa Vinkovci sa 315,4 kuna, Samobor 300 kuna, a slijede Knin, Poreč, Prelog, Bjelovar, Sveta Nedelja, Dugo Selo i Oroslavje.

 

Vinkovci - 30 mališana više upisano

Dječji vrtić Vinkovci od jeseni će pohađati 30 mališana više nego lani. Upisano ih je 473, dok ih je lanjsku godinu pohađalo 443. Za sada liste čekanja nema. 

Dječji vrtić Vinkovci ima šest vrtića i jedne jaslice. U vrtićima se nudi primarni cjelodnevni 10-satni program, poludnevni 5- satni program, program predškole, sportske igraonice, rano učenje engleskog jezika i program vjerskog katoličkog odgoja u predškolskim ustanovama.

- U prošloj godini smo uspješno proveli projekt energetske obnove tri objekta Dječjeg vrtića Vinkovci: Stribor, Budućnost i Pčelica.  Vrijednost je ovog projekta bila je 3.209.254,35  kuna, sufinanciran je od strane  Europskog fonda za regionalni razvoj i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije uz značajno partnerstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad je također iz vlastitih sredstava osigurao dodatnih gotovo 600.000 kuna za dodatno unutarnje uređenje prostora vrtića.Na ovaj način osiguran je i sigurniji i ugodniji  boravak djece u našim vrtićima što u konačnici podiže i razinu  kvalitete usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – kaže gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić. 

Trenutačno je u postupku izrada glavnog projekta izgradnje novog dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ na mjestu dosadašnjeg vrtića, koji će imati kapacitet od 200 dmališana, što je više nego sada.

-Temeljem iskustva drugih gradova odlučili smo se za princip modularne gradnje budući se  ostavlja na taj način i  mogućnost jednostavne i brze kasnije nadogradnje dječjeg vrtića ukoliko se ukaže potreba za proširenjem, te se nadamo da ćemo novi objekt dobiti u što skorijoj budućnosti – kaže gradonačelnik.

 

Mjesečna ekonomska cijena po djetetu iznosi 1.250 kuna za primarni 10- satni program za djecu vrtićke dobi tj. 1.300 kuna za primarni 10-satni program za djecu jasličke dobi. Uz subvenciju Grada, za prvo dijete roditelji plaćaju 650 kuna za vrtić, tj. 750 za jaslice, za drugo 450, odnosno 500 kuna, a za istovremeni smještaj trećeg djeteta za vrtić i jaslice cijena je 100 kuna.

Prema Odluci o Socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca iznos cijene koju plaćaju roditelji se umanjuje za 30 % ukoliko prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.200 kuna. Također, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Vinkovci uz ispunjavanje uvjeta prihoda, od plaćanja dječjeg vrtića oslobođena su djeca s poteškoćama u razvoju, djeca iz udomiteljskih obitelji,  djeca žrtve obiteljskog nasilja i djeca bez oba roditelja.

Što se pak tiče vrtića drugih osnivača, mjesečna ekonomska cijena po djetetu je ista, uz nešto manje subvencije od strane Grada. Od lani osiguravaju pomoćnike za djecu s poteškoćama u razvoju. 

Oroslavje - dva milijuna kuna godišnje za vrtiće

Grad Oroslavje je treći grad u Hrvatskoj prema visini izdvajanju proračunskog novca za predškolsko obrazovanje u prošloj godini, deseti gleda li se taj udjel prema glavi stanovnika. Trenutačno se iz gradskog proračuna za dječje vrtiće izdvaja dva milijuna kuna na godišnjoj razini.

- U gradu Oroslavju imamo dva dječja vrtića koje pohađa oko 150 mališana, čemu možemo pribrojiti još 25 u maloj školi i 20 u igraonici.  Roditelji smještaj u vrtiću plaćaju 640 kuna za prvo dijete, za drugo 400, a za treće je besplatno i s time smo grad s najjeftinijim dječjim vrtićem u Hrvatskom Zagorju. Također, osim što subvencioniramo i pomoćnike u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju,  ne radimo razliku niti u cijeni koju grad izdvaja za djecu bilo u privatnom, bilo u gradskom vrtiću, te je iznos koju grad plaća po djetetu  960 kuna, odnosno 1200 za drugo dijete, a za treće i svako daljnje cijenu vrtića grad pokriva u potpunosti.

S obzirom da iz godine u godinu imamo sve veću potrebu za smještajem djece, što nas iznimno raduje, prijavili smo postojeći gradski vrtić na Natječaj za operaciju 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, kako bi ga proširili, adaptirali i prilagodili postojećim standardima. Na spomenutom natječaju odobreno nam je 4.260.000 kuna i u tijeku je javna nabava za izvođača radova.

Ulaganje djecu i obitelji nema alternativu i drago nam je da možemo i kao grad svojim odlukama utjecati na pozitivne demografske trendove. Također uvjeren sam da se svaka uložena kuna u djecu višestruko vraća i da je potrebno da sve razine vlasti i institucija ulože dodatne napore u tom smjeru, posebno u ovim vremenima koja su za roditelje financijski, ali i vremenski iznimno zahtjevna - komentira gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak.

 

Bjelovar - u dvije godine 30 milijuna kuna EU novca za podizanje kvalitete

Sa izdvojenih 7,27 posto iz prošlogodišnjeg proračuna u predškolsko obrazovanje Grad Bjelovar je lani bio peti grad u državi, a sedmi gleda li se postotak izdvajanja u odnosu na broj stanovnika. Na jesen će vrtić pohađati 1022 djece.

Grad u  posljednje dvije godine izdvaja najviše sredstava ikada u svojoj povijesti za predškolski odgoj i podizanje standarda u vrtićima na području grada. Uz redovna proračunska izdvajanja za ulaganje u vrtiće i otprilike oko 1000 djece u našem vrtićkom sustavu, u posljednje dvije godine dodatno je uloženo preko 30 milijuna kuna sredstava, najviše iz europskih fondova. Energetski smo potpuno obnovili dva najveća vrtića u gradu Bjelovaru za oko 7 milijuna kuna, dok za treći vrtić u Radničkom naselju upravo traje energetska obnova vrijedna 1.2 milijuna kuna. Ove godine započinju i radovi vrijedni oko 8 milijuna kuna na izgradnji novoga vrtića u Gudovcu financiranog iz mjere ruralnog razvoja EU. Bit će to prvi novi vrtić nakon nekoliko desetaka godina koji je izgrađen u Bjelovaru. Isto tako, odlučili smo i demografskom politikom stimulirati roditelje da šalju svoju djecu u vrtiće na način da smo prije godinu dana smanjili cijenu vrtića sa 750 kuna po djetetu na 500 kuna po djetetu. Direktna je to ušteda za svakog roditelja na godišnjoj razini od 3.000 kuna, a i više ako roditelj ima više djece. Grad Bjelovar je isto tako jedan od gradova koji su povukli najviše sredstava u Hrvatskoj za projekt Vrtići po želji roditelja, odnosno uvođenje popodnevne smjene u vrtićima, za koji je iz europskih fondova povučeno 13,8 milijuna kuna. Cilj nam je imati jedan od najkvalitetnijih vrtićkih sustava u zemlji jer smo svjesni da dobri uvjeti u predškolskom odgoju bitno utječu na daljnju budućnost djeteta u obrazovnom sustavu – komentira gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

 

Samobor - potiče se plurizam programa

Izdvajanja iz proračuna za predškoslki odgoj u odnosu na broj stanovnika u Samoboru je 300 kuna što ga svrstava na treće mjesto među hrvatskim gradovima.

- Ulaganje u predškolski odgoj jedan je od prioriteta Grada Samobora što je vidljivo iz značajnih proračunskih sredstava koja se izdvajaju za navedenu djelatnost. Cilj je Grada Samobora omogućiti svakom djetetu da pohađa kvalitetan program ranog i predškolskog odgoja - ističe gradonačelnik Krešo Beljak.

Procijenjeni broj djece rane i predškolske dobi, potencijalnih korisnika usluga dječjih vrtića (od 1 do 7 godine života) na području Grada Samobora iznosi 2042, od čega je 80% djece obuhvaćeno nekim oblikom programa predškolskog odgoja.

Mreža dječjih vrtića u Gradu Samoboru sastoji se od dva gradska dječja vrtića: DV Grigor Vitez i DV Izvor te 6 vrtića kojima su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerska zajednica. Ukupno, dječji vrtići djeluju na 16 lokacija. Uz to, djeca pohađaju i 6 obrta za čuvanje djece, „dadilja“.

Kapaciteti gradskih dječjih vrtića su u potpunosti popunjeni, kao i većina privatnih dječjih vrtića.

Cijena gradskih dječjih vrtića za roditelje iznosi 580 kuna mjesečno i nije se mijenjala od 2010. godine. Na osnovnu cijenu, određenim kategorijama roditelja, odobravaju se dodatne olakšice. Tako se cijena za drugo dijete u vrtiću umanjuje za 20%, a treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji vrtić pohađa besplatno. Umanjenje ostvaruju i samohrani roditelji, korisnici doplatka za djecu, hrvatski ratni vojni invalidi s postotkom oštećenosti organizma od 90% i druge socijalne kategorije roditelja. 

Posebna pozornost poklanja se djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju. U gradskim dječjim vrtićima za djecu s težim teškoćama u razvoju osigurani su asistenti, dok se djeci koja su upućena u specijalizirane ustanove, kao što je npr. Poliklinika SUVAG, u potpunosti podmiruju troškovi programa. Također, potiče se i pluralizam programa te roditelji mogu birati između Montessori programa, Waldorfskog programa, cjelodnevnog programa na engleskom jeziku, poludnevnog programa na njemačkom jeziku, programa katoličkog odgoja, ali i brojnih drugih kraćih programa.

Program predškolskog odgoja za djecu koja pohađaju privatne vrtiće na području Grada Samobora sufinancira se sa 1.000 kuna mjesečno. S jednakim iznosom Grad sufinancira i djecu koja pohađaju dječje vrtiće u okolnim gradovima i općinama, kao i djecu koja pohađaju jedan od šest obrta za čuvanje djece „dadilja“.

Obzirom da se svake godine u gradskim dječjim vrtićima traži mjesto više, prošle godine dograđen je objekt u Bregani za 4 odgojno-obrazovne skupine. Investiciju vrijednu više od 5 milijuna kuna financirao je Grad Samobor, uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od milijun kuna. Kako bi se mreža proširila na rubne i ruralne dijelove grada, u tijeku je, kažu u Gradu, izrada projektne dokumentacije za izgradnju područnog vrtića u naselju Pavučnjak.

 

Poreč - na vrtiće postavljaju Sunčane elektrane

U odnosu na broj stanovnika, grad Poreč je lani bio peti grad u državi po izdvajanju za predškolsko obrazovanje.

U gradu Poreču djeluju 4 vrtića, dva gradska i dva privatna. Za djecu vrtićke dobi kapaciteti su odgovarajući, međutim, kažu u Gradu, nedostaje mjesta za djecu jasličke dobi zbog čega Grad već drugu godinu za redom povećava kapacitete za ovu djecu u vrtićima kojih je osnivač Grad.

- U 2018. godini izvršena je prenamjena područne osnovne škole u Velom Maju u jaslice za 2 jasličke skupine za ukupno 28 djece, te je objekt i energetski obnovljen. Trenutno je u tijeku prenamjena nekadašnje područne škole u Dračevcu u dječji vrtić i jaslice za jednu jasličku i jednu vrtićku skupinu za ukupno 36 djece. Završetak radova planiran je u siječnju 2020. godine. Na jesen se planira provesti javna nabava i započeti izvođenje radova na prenamjeni nekadašnjem poslovnog objekta u Žbandaju u dječji vrtić i jaslice za dvije jasličke i dvije vrtićke skupine, za ukupno 64 djece - kaže gradonačelnik Loris Peršurić.

 

U vrtićima se izvode redoviti 10-satni programi, od posebnih programa u jednom gradskom vrtiću izvodi se program katoličko vjerskog odgoja za jednu skupinu djece, a od programa javnih potreba u dva vrtića, jednom gradskom i jednom privatnom, izvodi se program predškole. Osim ovih programa u gradskim vrtićima izvode se razni programi za roditelje, za djecu te programi za odgojiteljice. U 1 gradskom i 1 privatnom vrtiću djeca s teškoćama u razvoju uključuju se u redovite programe, nekima od njih osigurani su pomoćnici u nastavi, a stručna suradnica edukator-rehabilitator individualno radi s ovakvom djecom i održava radionice za roditelje. Cijena smještaja djece u gradske vrtiće (ekonomska cijena) utvrđena je 2013. i iznosi za 10-satni redoviti vrtićki program 1.900 kuna, a jaslički 2.400 kuna. Uz subvenciju Grada, u gradskim vrtićima roditelji plaćaju 670 kuna za vrtićki program, odnosno 750 kuna za jaslički program. Grad sufinancira i rad privatnih vrtića, pa je učešće roditelja u jednom privatnom vrtiću isti kao u gradskim vrtićima, a u drugom privatnom vrtiću 1.000 kuna, ali se u tom vrtiću nudi boravak djece u vrtiću subotom, učenje engleskog jezika za predškolce, glazbeni program itd.

Inače, uskoro će i treći objekt dječjeg vrtića u Gradu proći projekt ‘’Sunčane elektrane Grada Poreča’’ kroz koji se na krovove postavljaju sunčane elektrane.

Knin - više zaposlenih u vrtićima za bolju brigu

Grad Knin osmi je grad u državi po visini izdvojenih sredstava iz proračuna za predškolsko obrazovanje, a četvrti gleda li se taj iznos u odnosu na broj stanovnika. 

-Temelj gradske politike ove uprave je odnos prema mladima i njihovom ostanku u gradu. Izgradili smo najsuvremeniji vrtić, obnovili smo područne odjele vrtića, zatim smo izgradili 2 nova igrališta i obnovili sva postojeća igrališta, a tu ne stajemo. Također smo organizirali besplatne sadržaje poput klizališta, igrališta na napuhavanje, besplatnih projekcija filmova, kino predstava, radionica itd. Zaposlili smo 12 novih djelatnika u vrtićima radi osiguranja potrebe razine brige o djeci. Smanjili smo cijenu vrtića za obitelji s više djece. Imamo  niz projekata u pripremi, a među ostalim i potrebu za još jednim vrtićkim objektom - kaže gradonačelnik Marko Jellić.

Cijena vrtića u Kninu je 500 kuna za cjelodnevni boravak, odnosno 300 za poludnevni. Za drugo dijete koje istodobno boravi u vrtiću cijena je upola manja, a vrtić ne plaćaju roditelji za treće dijete, ako je istovremeno u vritću. (Lidija Kiseljak)

Belišće, Umag, Vrlika i Obrovac jedini gradovi s besplatnim vrtićima

 

I dok se poredak u top 10 gradova s najvećim izdvajanjima za vrtiće iz godine u godinu uglavnom mijenja, ovisno o tome koji gradovi su u određenoj godini išli u velike investicije, gradnju ili rekonstrukciju vrtića, ovdje svakako treba istaknuti i gradove koji se ističu svojim kontinuiranim izdvajanjem i nadstandardima koje su osigurali kada su vrtići u pitanju.

Tu su, prije svega, još uvijek samo četiri grada koja su roditelje u potpunosti oslobodili plaćanja i osigurali besplatan vrtić za svu djecu – Belišće, Umag, Vrlika i Obrovac.

Veliko istraživanje koje je gradonačelnik.hr proveo prije nekoliko mjeseci pokazalo je da se cijene vrtića u Hrvatskoj kreću od 270 u Komiži, pa sve do 850 i 870 kuna, koliko roditelji za prvo dijete plaćaju u Krapini i Kraljevici.

Među gradovima sa najjeftinijim vrtićem za roditelje su još Čabar, Nin i Otočac sa cijenom od 300 kuna, Sinj sa cijenom od 420 te Orahovica sa 440 kuna. Najviše gradova drži cijenu između 600 i 700 kuna za prvo dijete, dok se cijene za drugo i treće dijete iz obitelji snižavaju, i to do 50 posto za drugo dijete, pa sve do besplatnog vrtića za treće dijete, koji osigurava 61 grad. Opatija je, pak, jedini grad koji osigurava besplatan vrtić već za drugo dijete.

Po visini gradskog sufinanciranja cijene vrtića uz Umag se, pak, ističe i Grad Cres koji ekonomsku cijenu od preko 3.300 kuna roditeljima olakšava sa čak 2.867 kuna po djetetu, a jedinstveni su i po tome što djeci iz okolnih mjesta financiraju prijevoz do vrtića.

Međimurska županija najviše izdvaja za predškolsko obrazovanje

Međimurska županija s izdvojenih 0,24 posto iz prošlogodišnjeg proračuna najviše izdvaja među županijama u predškolsko obrazovanje. Slijede Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Splitsko-dalmatinska i Sisačko-moslavačka županija, koje i jedine imaju izdvajanja veća od 10 posto, pokazuju podaci o izvršenju proračuna. S izdvojenih 3,69 kuna po stanovniku Međimurska županija predvodi i u ulaganju u predškoslko obrazovanje u odnosu na broj stanovnika, a daljnji redosljed prvih pet je isti kao i u poretku postotnog izdvajanja iz proračuna. 

vrtići, gradovi