Virovitica: 50 posto niža cijena komunalne naknade tvrtkama i obrtima

U skladu s nedavno usvojenom Izmjenom i dopunom, u Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva grada Virovitice od nove godine su uključene sve tvrtke registrirane na području grada, a ne više nužno samo one u poduzetničkim zonama.

Tako će se tvrtkama ili obrtima registriranim na području Virovitice, koji zapošljavaju više od 30 osoba te uz zadržavanje istog broja zaposlenih tijekom subvencionirane godine, odobriti smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade za 50 posto tijekom cijele godine.

Kako bi ostvarili subvenciju za tekuću godinu, obveznici plaćanja dužni su najkasnije do 31. ožujka podnijeti pismeni zahtjev u Grad Viroviticu. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za oslobađanje i to:

  • dokaz o registraciji tvrtke ili obrta
  • dokaz o započinjanju obavljanja djelatnosti
  • dokaz o kapitalnom ulaganju u turističku infrastrukturu u skladu s Programom poticanja razvoja turizma grada Virovitice
  • dokaz o broju zaposlenih
  • pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o zadržavanju istog broja prijavljenih zaposlenih osoba tijekom subvencionirane godine.

Po podnesenom pismenom zahtjevu, nadležni Upravni odjel donijet će rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za predmetnu godinu.

(virovitica.hr)