Visoka škola Ivanić-Grad dobila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja

Potpisom i suglasnošću ministrice znanosti, nakon godinu dana procedure konačno su se stekli svi uvjeti za osnivanje Visoke škole Ivanić Grad i početak rada trogodišnjeg studijskog programa Fizioterapije koji od jeseni, odnosno iduće akademske godine, može početi s radom.

Osnivanje Visoke škole dio je nove strategije Ivanić Grada koji se okreće zdravstvenom i sportsko-rekreativnom turizmu, a pritom će se, vizija je gradonačelnika Javora Bojana Leša, mladima osigurati da u svom gradu nastave školovanje i u njemu se zaposle. Ujedno, u Gradu se nadaju i da će na ovaj način privući i mlade iz ostalih krajeva Hrvatske koji se žele školovati za ovo visokotraženo zanimanje.

Vizija VŠ Ivanić Grad jest postati elitna visokoškolska ustanova prepoznatljivog imidža iz koje će izlaziti stručnjaci s područja fizioterapije, a kasnije i sestrinstva, rehabilitacije, kineziterapije, informatičkih tehnologija, menadžmenta u zdravstvu, zdravstvenog turizma, upravnog prava... Naime, nakon uspješnog pokretanja inicijalnog studijskog programa, točni projekti i studijski programi odredit će se na temelju provedenih istraživanja potreba tržišta rada Kao garanciju uspjeha i visoke stručnosti u Ivanić Gradu ističu već potpisanu suradnju o mentorstvu sa Veleučilištem Lavoslav Ružička iz Vukovara, te ugovor sa Specijalnom bolnicom Naftalan, u kojoj će studenti u okviru gotovo integriranog studentskog kampa moći dobiti teorijsko i praktično znanje, ali i priliku za zaposlenje.

Kako javljaju iz Grada Ivanić Grada, sada Gradsko vijeće treba donijeti odluku o osnivanju VŠ, odnosno imenovanju privremenog Upravnog vijeća, dekana i privremenom Statutu, nakon čega slijedi još administrativne procedure, te usuglašavanje i organizacija predavača za prvi semestar, te sam upis studenata. Za akademsku godinu 2018/19, Visokoj školi Ivanić Grad u prvu godinu studija fizioterapije odobren je upis 20 redovnih i 20 izvanrednih studenata. (gradonačelnik.hr)