Vodice: Otvoren 5,5 milijuna kuna vrijedan natječaj za uređenje plaže Vruje

Grad Vodice provodi postupak javne nabave za izgradnju II. faze uređenja gradske plaže Vruje.
Raspisani natječaj uključuje izgradnju nasipa za postavu betonskih elemenata za zaštitu velikog bazena s vanjske strane od utjecaja mora te formiranje plitke lagune za djecu s njegove unutarnje strane prema obali. Procijenjena vrijednost radova iznosi 5,5 milijuna kuna, a natječaj je otvoren do 29. studenog 2016. godine do 13 sati.

Naime, nakon što je tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. izradila potrebnu projektnu dokumentaciju, a Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo rješenje kojim se utvrđuje da za drugu fazu uređenja gradske plaže Vruje nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, dobivena je Građevinska dozvola za nastavak radova na plaži Vruje, drugom velikom gradskom projektu uređenja plaža.

Po završetku ovoga projekta Vodice će biti bogatije za 600 m novouređenog obalnog prostora, odnosno za oko 11000 m² novog sunčališnog i kupališnog prostora s jednim velikim i jednim malim bazenom, dok je izgradnja ugostiteljskih i zabavnih sadržaja planirana u trećoj fazi izgradnje. (Grad Vodice)