Vodice: U 2018. za gradsku infrastrukturu 25 milijuna kuna, 250 tisuća kuna za dječja igrališta

Grad Vodice planira ove godine izdvojiti 18.815.000,00 kuna za izgradnju novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Najvećim dijelom ova su sredstva predviđena iz prihoda od komunalnog doprinosa i viška gradskih prihoda iz prethodnih godina, ali se jedan dio sufinanciranja očekuje i od nadležnih ministarstava i fondova.

Za uređenje i opremanje dječjih igrališta osigurano je 250.000,00 kuna; skoro milijun kuna uložit će se u uređenje pristupnog puta do Hotela Punta; za sanaciju vodičke rive osigurano je milijun i 250.000,00 kuna, dok će se 2.350.000,00 kuna utrošiti za uređenje javnih površina u Srimi, Grabovcima, Čistoj Velikoj i Čistoj Maloj, Gaćelezima i oba naselja na toku Prviću.
Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Vodica planirano je potrošiti skoro 2,5 milijuna kuna, a za uvođenje nove javne rasvjete izdvojiti skoro tri milijuna.
Nešto više od dva milijuna kuna planirao je izdvojit za otkup zemljišta kako bi se proširilo postojeće srimarsko groblja te za izgradnju novih grobnica na vodičkom gradsko groblju.

Osim za ova nova ulaganja, u vodičkom gradskom proračunu planirano je više od 6,6 milijuna kuna za održavanje postojeće komunalne infrastrukture. Na toj su stavci rashodi za redovito održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, ali i njihovo izvanredno i interventno održavanje, za postavljanje vertikalne i horizontalne prometne i turističke signalizacije, redovno provođenje deratizacije i dezinsekcije, održavanje zelenih površina i javne rasvjete, trošak za električnu energiju, redovito održavanje pilomata i bunara, oborinskih šahtova i javnih zahoda.

(Vodice.hr)