Vrlika podiže naknade: Za prvu bebu 10 tisuća, za četvrtu 25 tisuća kuna!

Grad Vrlika jedan je od tek tri grada u Hrvatskoj koji je svoj djeci osigurao besplatne vrtiće, a od 1.1. 2019 postaje i grad s najvećim naknadama za bebe u zemlji!

Sa dosadašnjih 4.000 za prvo, 6.000 za drugo i 10.000 za treće dijete u obitelji, naknade u Vrlici se podižu na 10.000 za prvo, 15.000 za drugo, 20.000 za treće i 25.000 za četvrto i svako iduće dijete u obitelji. Iako nekoliko hrvatskih gradova ima izuzetno visoke naknade za 3. dijete, naknada od 10.000 za prvo dijete apsolutno je najveći iznos i dosad ga je isplaćivao jedino Grad Opatija, koji ima identične iznose naknada i za ostalu djecu (15.000 za drugo, 20.000 za treće dijete).

Besplatnim vrtićem, a u 2019. planiraju izraditi i projektnu dokumenetaciju za gradnju novog vrtića, te drastičnim podizanjem naknada za bebe Grad Vrlika pokušava se boriti protiv negativnih demografskih trendova.

U proračunu za ovu godinu za naknade za bebe bilo je, tako, osigurano oko 80 tisuća kuna, do su za iduću izdvojili 120 tisuća kuna, kaže nam zamjenik gradonačelnika Nikola Uzun. 'Grad na sve načine pokušava pomoći mladim obiteljima i zadržati ih u Gradu, te spriječit daljnje negativne trendove', ističe. (gradonačelnik.hr)