Vukovar: U tijeku priprema dokumentacije za projekt prenamjene Radničkog doma u Veleučilište, vrijedan 40 milijuna kuna

Jučer je održana uvodna konferencija projekta pripreme dokumentacije za Rekonstrukciju zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar.

Projektom će se rekonstruirati zgrada "Radnički dom", koja se nalazi unutar registrirane kulturno – povijesne cjeline "Bata Ville", te će se proširiti prostorni kapaciteti Veleučilišta. Cilj je revitalizirati gradsku četvrt Borovo naselje, kao i proširiti kapacitete te povećavati standarde Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u zgradi spomeničkog značaja. Projekt će tako imati značajan utjecaj na fizičku, društvenu i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara. Uz to, rekonstrukcija i prenamjena zgrade će utjecati na stvaranje novih mogućnosti za povećanje konkurentnosti mladih na tržištu rada, uz povećanje kvalitete života u Vukovaru i smanjenje iseljavanja stanovnika, te će neposredno omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

„Prepoznali smo zgradu Radničkog doma u Borovu Naselju kao bitan objekt u Vukovaru i posebice Borovu Naselju, ne samo u povijesnom nego i u društvenom kontekstu budući da se cjelokupni društveni život Borova Naselja odvijao u krugu te zgrade. S druge strane, postoji i velika potreba Veleučilišta Lavoslav Ružička za proširenjem kapaciteta jer im dosadašnji prostor nije dovoljan ni za sadašnje potrebe, a kamo li za dodatne smjerove koje planiraju uvesti u program. Po realizaciji ovoga projekta očekujemo da Borovo Naselje dobije svoj stari sjaj te da kroz boravak studenata taj dio grada živne“, rekao je gradonačelnik Penava.

Dekan veleučilišta Željko Sudarić izjavio je kako žele razvijati visoko obrazovanje u Vukovaru i uvesti nove studijske programe što će omogućiti ostanak mladih u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

U budućem objektu u prizemlju bile pozicionirane knjižnice, Gradska knjižnica i knjižnica Veleučilišta, te konferencijska dvorana kapaciteta 400 osoba. Pretpostavlja se da će broj studenata po svakom studijskom programu biti 30 (redovnih) + 20 (izvanrednih) studenata, odnosno ukupno 200 studenata po godini što bi značilo da je ukupan broj studenata u trajanju od tri godine 600 studenata.

Uz navedeno, dio kapaciteta Radničkog doma bi trebao biti namijenjen i za sljedeće potrebe: Poduzetnički inkubator, Centar za obrazovanje odraslih, Zdravstveni simulacijski centar, Socijalnu gerontologiju, Sestrinstvo i Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju.

Partneri projekta su Razvojna agencija iz Vukovara i Veleučilište „Lavoslav Ružička" iz Vukovaru, procijenjena vrijednost cjelokupnog projekta je 40 milijuna kuna, za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju objekta. U ovoj fazi ukupni trošak iznosi 2,2 milijuna kuna. Trošak projektne dokumentacije iznosi 2 milijuna kuna, izrada studije izvedivosti 100 tisuća kuna, promidžba i vidljivost 40,5 tisuća kuna, a upravljanje projektom i administracija 59,5 tisuća kuna. (Grad Vukovar)